kontakty

Domácnosti

Realizované riešenia

COOP Jednota Poprad, s.d.

Už štvrtý rok poskytuje Slovanet úspešne služby aj pre centrálu COOP Jednota, veľkoobchodný sklad a 57 predajní COOP Jednoty Poprad. Všetky lokality sú prepojené cez infraštruktúru Slovanetu, pričom je využitá vždy najvýhodnejšia technológia poslednej míle - optika, WiMAX či ADSL prípojka. Táto zákazka je tak i v roku 2016 pre Slovanet úspešne zvládnutým a fungujúcim projektom.

Využívané služby:

Piktogram - internet:LINK Piktogram - voice:LINK Piktogram - vpn:LINK Piktogram - fax:LINK Piktogram - safe:LINK

DanubePay, a.s.

DanubePay je procesingové centrum, ktoré dokáže spracovať akýkoľvek typ platobnej alebo neplatobnej transakcie. Slovanet prepojil pre túto spoločnosť, ktorá ponúka komplexné portfólio produktov a služieb na autorizáciu a spracovanie transakcií, dve datacentrá v Bratislave – Rozadol a DataCube – a klientovi dodal a sprevádzkoval výkonné zariadenie pre komplexnú ochranu elektronickej komunikácie od výrobcu Fortinet.

Využívané služby:

Piktogram - internet:LINK Piktogram - voice:LINK Piktogram - vpn:LINK Piktogram - safe:LINK Piktogram - server:LINK Piktogram - ethernet:LINK

Decodom, spol. s. r. o.

Spoločnosť Decodom  je najväčší výrobca nábytku na Slovensku, ktorého výrobky môžeme nájsť aj v  Nemecku, Českej republike, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Moldavsku. Decodom patrí k významným dlhoročným klientom spoločnosti Slovanet. V priebehu minulého roka Slovanet zvýšil spoločnosti Decodom komfort využívania telekomunikačných služieb navýšením kapacít pripojenia pre všetky predajne a centrálu na optických vedeniach. V jeho centrále v Topoľčanoch boli všetky hlasové služby premigrované do profesionálneho VoIP riešenia. 

Využívané služby:

Piktogram - internet:LINK Piktogram - voice:LINK Piktogram - vpn:LINK Piktogram - fax:LINK Piktogram - safe:LINK Piktogram - video:LINK Piktogram - cloud:LINK

AQUAPARK Poprad, s.r.o. - Hotel Horizont**** 

Aquapark Poprad, významná spoločnosť v oblasti hotelových, kúpeľných a iných služieb, je referenčným a zmluvným partnerom Slovanetu už niekoľko rokov. Spolupráca začala poskytovaním dátových služieb a postupne sa rozšírila o prenájom optických vlákien, prevádzku IPTV. V súčasnosti Slovanet zabezpečuje riešenie dátových služieb  pre Hotel Horizont v Starej Lesnej, ktorý patrí tejto spoločnosti. Okrem dátových služieb rieši Slovanet aj prevádzku služieb IPTV a ním vybudovaných Wi-Fi zón, a to nielen v danom hotelovom komplexe, ale aj v pôvodnom, ktorý sa nachádza v Poprade. S týmto projektom je prepojený aj projekt budovania uzlov Poprad - Matejovce a Veľká Lomnica.

Využívané služby:

Piktogram - internet:LINK Piktogram - aero:LINK Piktogram - ethernet:LINK

Mesto Dunajská Streda  

Mesto Dunajská Streda je významným klientom Slovanetu, ktorý využíva prevažne optickú sieť Slovanetu v tejto oblasti. Služby internet:LINK a voice:LINK využívajú v rámci samosprávy všetky školy, materské škôlky, kultúrne strediska, sociálne zariadenia a ostatne samostatne právne subjekty. V najbližšom období je plánované  v meste rozšírenie služieb portfólia o cloud:LINK, ktorý by umožňoval zlepšenie služieb a zvýšenie bezpečnosti pre Mestskú Políciu v Dunajskej Strede.

Využívané služby:

Piktogram - fax:LINKPiktogram - voice:LINKPiktogram - vpn:LINK

Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o.  

Úspešne riešime pripojenie aj v oblasti zdravotníctva - centrála Nemocnice s poliklinikou v Brezne, ktorá je pripojená cez optickú infraštruktúru spoločnosti Slovanet, bola prepojená VPN sieťou so štyrmi ďalšími pracoviskami a využíva aj hlasové služby. Pre nemocničnú časť Slovanet začal poskytovať a prenos digitálnej televízie pre jej pacientov.

Využívané služby:

Piktogram - fax:LINK Piktogram - internet:LINKPiktogram - voice:LINKPiktogram - vpn:LINK

OLD HEROLD, s.r.o. 

OLD HEROLD je liehovarnícka spoločnosť s bohatou tradíciou sídliaca v Trenčíne. Spoločnosť patrila k historický prvým klientom Slovanetu.  V lete 2015  sa so Slovanetom dohodla na opätovnej spolupráci a bola pripojená do siete internetu s kapacitou 50/50Mbps. Zároveň im Slovanet zabezpečil aj hlasové služby pripojením existujúcej pobočkovej ústredne.

Využívané služby:

Piktogram - internet:LINKPiktogram - voice:LINKPiktogram - vpn:LINK

Spoje s.r.o. 

Spoločnosť Spoje patrí k telekomunikačným spoločnostiam na Slovensku.  V priebehu roku 2015 Slovanet znovu zazmluvnil a navýšil služby poskytované tejto spoločnosti.  V rámci poskytovaných služieb Slovanet zastrešuje obchodnú aj technickú časť pre produkty internet:GATE a VOIP:GATE. Slovanet pre spoločnosť pripravil aj ďalšie atraktívne riešenia ako IPTV a cloudové služby.