kontakty

Domácnosti
  • nízkonákladové hromadné zasielanie a prijímanie SMS správ
  • rýchle a jednoduché riešenie v modernom používatelskom web rozhraní
  • efektívna forma komunikácie so zákazníkmi

Rýchle rozposielanie hromadných správ so službou sms:LINK

Existuje viacero spôsobov, ako môžete informovat svojich zákazníkov o stave objednávok, záväzkov, alebo ich oboznámit s riešením reklamácie ci aktuálnymi novinkami. Jedným z najrýchlejších a najefektívnejších spôsobov je zasielanie SMS správ priamo na mobilný telefón. Práve takéto výhody vám poskytne službasms:LINK.

sms:LINK poskytuje komfortné rozposielanie aj velkého množstva SMS správ individuálnym príjemcom alebo vybraným skupinám cez internet prostredníctvom e-mailu, webu ci API rozhrania. Správa bude príjemcovi dorucená na mobilný telefón v priebehu niekolkých sekúnd. Platforma umožnuje správy aj prijímat, možné je na ne dalej odpovedat a zobrazovat celú komunikáciu.

Ako služba funguje a komu je určená

  • Správu stací zaslat e-mailom v definovanom tvare a služba sms:LINK ju dorucí na požadované císlo vo forme SMS. Príjemcov správy môže byt aj viac.
  • Pre posielanie správ môžete využit aj moderné web rozhranie alebo API pre prepojenie s vaším informacným systémom.
  • Služba je vhodná pre firmy všetkých velkostí, ktoré potrebujú hromadne rozosielat reklamné alebo informacné SMS – napríklad o stave objednávok (e-shopy), financných transakcií, riešení reklamácií a vybavovaní rôznych iných požiadaviek.
  • So službou sms:LINK budú mat vaši zákazníci informácie dorucené osobne, v správnom case a navyše ušetríte aj vy sami.

Stiahnuť produktový list v .pdf