Biznis

Safe Mail

Elektronická pošta dnes patrí k popredným šíriteľom počítačových vírusov a infekcií. Služba Safe Mail vás pred hrozbami z e-mailov ochráni kontrolou správ pomocou dvoch účinných komerčných antivírusov. Samozrejmosťou je ich neustála aktuálnosť, na zabezpečenie sa teda môžete úplne spoľahnúť. Kontrola vírusov v elektronickej pošte je zabezpečená priamo v Slovanete, nie je teda nutné vynaložiť žiadne ďalšie náklady ani námahu na nákup, konfiguráciu alebo pravidelnú aktualizáciu softvéru, navyše toto riešenie neuberá z výkonu počítača. V prípade odhalenia vírusu dostane odosielateľ aj prijímateľ len e-mail s upozornením na infikovanú správu.

Mesačný poplatok za službu Safe MAIL v sebe zahŕňa poplatok za licencie na antivírusový softvér. Služba Safe MAIL – mailbox vám zabezpečí kontrolu neobmedzeného počtu e-mailových schránok.

Služba Charakteristika Cena za mesiac
Safe MAIL - mailbox kontrola prichádzajúcej pošty (neobmedzeného počtu mailboxov) dvomi komerčnými antivírusovými softvérmi 0,80 €
Safe MAIL - Box kontrola pošty prichádzajúcej do „doménového koša“ prípadne kontrola pošty prichádzajúcej do niekoľkých samostatných e-mailových schránok 14,17 €
Safe MAIL - Server kontrola prichádzajúcej pošty smerovanej priamo na poštový server u účastníka 31,64 €
Safe MAIL – Server zriadenie    zriadenie služby Safe MAIL – Server 6,55 €

Pokiaľ máte o službu Safe MAIL záujem, navštívte niektorú z našich pobočiek alebo sa obráťte na našich obchodných zástupcov. Viac informácií získate aj na e-mailovej adrese .