Vaše faktúry a platby - informácie zákazníkom

Faktúra a Stav účtu

Vážení zákazníci, na základe prevzatia poskytovania služieb MadNet spoločnosťou Slovanet budete faktúry za využívané služby od augusta 2013 dostávať už od Slovanetu. Vaše nové faktúry majú nový jednotný variabilný symbol (bude na všetkých Vašich faktúrach rovnaký). V samostatnom dokumente je uvedená Informácia o stave účtu (tzv. saldo). Obsahuje prehľad vystavených faktúr alebo dobropisov a prijatých úhrad za posledné obdobie a na konci výšku Vášho aktuálneho preplatku alebo sumu k úhrade ku dňu vystavenia. Informácia o stave účtu zahŕňa aj prípadný nedoplatok prenesený zo spoločnosti MadNet, a.s. k 1.8.2013.

Možnosti Vašich platieb

Vaše faktúry môžete najpohodlnejšie uhrádzať inkasom a pri službách s nemennou výškou mesačného poplatku aj trvalým príkazom. Okrem toho je samozrejme možná pravidelná platba bežným prevodom (príkazom na úhradu). Môžete si vybrať z viacerých účtov Slovanetu v rôznych bankách (sú uvedené na každej faktúre). Pri platbách dbajte okrem správneho čísla účtu aj na správny variabilný symbol, ktorý máte uvedený na nových faktúrach.
Postupujte, prosím, podľa nasledovných možností:

A.) Ak ste platili inkasom v UniCredit Bank: zachováme Vám ho bez zmeny!

  • Ak ste doteraz uhrádzali Vaše faktúry inkasom na účet spoločnosti MadNet v UniCredit Bank, máme pre Vás dobrú správu. Vďaka prevzatiu tohto účtu spoločnosťou Slovanet sme zabezpečili, že Vaše súčasné inkaso zostane platné naďalej, čo znamená, že úhrady Vašich faktúr máte naďalej zabezpečené automaticky a Vy nemusíte vybavovať žiadne zmeny.

B.) Ak ste platili inkasom v Tatra banke: zmeňte si, prosím, Vaše inkaso!

  • Ak ste doteraz uhrádzali Vaše faktúry inkasom na účet spoločnosti MadNet v Tatra banke, dovoľujeme si Vás požiadať o zmenu Vášho inkasa. Predošlé inkaso na účet MadNet je potrebné zrušiť a podľa údajov, uvedených na Vašej prvej faktúre od Slovanetu (najmä nové číslo účtu a variabilný symbol), si aktivujte nové inkaso, prípadne trvalý príkaz. ODPORÚČAME: Aktivujte si nové inkaso a oznámte nám to do 19.8.2013 a budete tak mať zabezpečenú aj augustovú úhradu.

C.) Pre všetkých ostatných zákazníkov: prejdite na platbu inkasom!

  • Odporúčame Vám prejsť na spoľahlivý a pohodlný spôsob platby inkasom, pri ktorom nemusíte chodievať na poštu či do banky, ani zadávať platobné príkazy, ale vďaka inkasu budete mať Vaše faktúry uhradené automaticky a načas. Okrem bankových účtov uvedených na faktúre môžete na platbu používať aj doterajší účet v UniCredit Bank, č. účtu: 106 169 7002/1111. Ak ste platby uhrádzali trvalým príkazom, neodkladne ho zrušte a zadajte pre Vaše úhrady nový trvalý príkaz.

Podrobné informácie o faktúrach a možnostiach platieb, ako aj o aktivácii inkasa nájdete tu na internetovej stránke www.slovanet.sk v zákazníckej sekcii Podpora (stránka Faktúry a platby).

Zasielanie Vašich faktúr

A.) Ak ste už dostávali elektronickú faktúru

  • Ak ste už dostávali faktúry moderným spôsobom v elektronickej podobe (e-mailom), túto možnosť Vám zachováme aj v Slovanete a spoločne tak budeme prispievať k šetreniu životného prostredia. V auguste 2013 Vám výnimočne posielame prvú faktúru súčasne v elektronickej aj papierovej podobe, ďalšie faktúry už budete dostávať len elektronicky na Váš e-mail.

B.) Ak ste dostávali len papierovú faktúru

  • Ak ste dostávali len papierovú faktúru, odporúčame Vám zmenu spôsobu doručovania faktúr z papierových na elektronické (zasielané e-mailom), čím prispejete k šetreniu životného prostredia. S požiadavkou na zmenu faktúr z papierových na elektronické nás kontaktujte e-mailom na sluzbyzakaznikom@slovanet.net alebo telefonicky na čísle 031 / 28 28 208, voľba č. 3 (v prac. dňoch v čase od 8:00 do 16:30), pre komunikáciu v maďarskom jazyku použite tel. číslo 031 / 555 1111.

    V požiadavke uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko (prípadne názov firmy), variabilný symbol z Vašej faktúry od Slovanetu a e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať elektronické faktúry.

Vaše otázky k platbám

S prípadnými otázkami k platbám za Vaše faktúry kontaktujte oddelenie fakturácie: platby@slovanet.net, tel.: (031) 28 28 208, voľba č. 5 (v pracovných dňoch 8:00 - 16:00), fax: (031) 28 28 622. Pre komunikáciu v maďarskom jazyku použite tel. číslo 031 / 555 1111.

Ďakujeme Vám za pozornosť a veríme, že nové možnosti a výhody platieb využijete.

Prejsť na stránku Zmeny pre zákazníkov MadNetu