Oznam o presune www stránok a databáz na nové servery s novou verziou technológií PHP a My SQL (28.7.2013)

Vážení zákazníci, spoločnosť MadNet v rámci spolupráce so spoločnosťou Slovanet, a.s. a zvyšovania spoľahlivosti a modernizácie služieb uskutoční dňa 28.7.2013 presun zákazníckych webových stránok a databáz na systém serverov spoločnosti Slovanet.

Nové servery pre Vaše web stránky budú disponovať novšími verziami technológií PHP a MySQL pre dynamické web stránky. Prinášajú aj automatické rozkladanie záťaže na viacero serverov a zdvojené zálohovanie pre prípad akejkoľvek technickej poruchy, čím získate vyšší výkon a spoľahlivosť prevádzky Vašich web stránok.

Vaše prihlasovacie meno a heslo pre FTP prístup a správu Vašich www stránok zostane nezmenené a samozrejme zostane nezmenená aj www adresa (URL) Vášho webu. Ak používate na Vašich web stránkach MySQL, z technických dôvodov bude nutné v konfigurácii zmeniť prístupové údaje k MySQL, čo zabezpečíme za Vás.

Dátum zmien a obmedzenie prevádzky: Presun web stránok a zmena sa uskutoční v nedeľu 28.7.2013 v čase medzi 10:00 - 16:00. Zmena nebude mať vplyv na dostupnosť Vašich stránok pre návštevníkov, avšak upload súborov cez FTP v čase presunu web stránok neodporúčame robiť, pretože by sa zmeny nemuseli správne preniesť na nové servery. Po presune web stránok Vám odporúčame skontrolovať si funkčnosť FTP prístupu, ako aj aktívnych technológií Vašich web stránok.

Novšie verzie PHP a MySQL: Nové servery pre Vaše web stránky používajú aj novšie verzie technológií PHP a MySQL. Ak používate tieto technológie pre prevádzku svojich web stránok, odporúčame Vám preveriť, či je programový kód Vašich web stránok s týmito technológiami kompatibilný, prípadne zabezpečiť jeho úpravu na modernejšiu verziu. Nové servery aktuálne používajú:

  • PHP verzie 5.2.17  s plánovaným prechodom na verziu 5.3.x v 3. štvrťroku 2013
  • MySQL verzie  5.1.x  s plánovaným prechodom na verziu 5.5.x v blízkej dobe
  • Nové rozhranie PHPMyAdmin pre MySQL: http://dbadmin.slovanet.sk/

O týchto zmenách informujte, prosím, programátora, správcu alebo dodávateľa Vašich webových stránok.  

Kontakty v prípade technických otázok (technická podpora):

  • telefónne číslo: (031) 555 1111
  • e-mail: technickapodpora@slovanet.net

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že modernizáciu a zvýšenie spoľahlivosti technológií PHP a MySQL oceníte a využijete pri prevádzke Vašich www stránok.

Naspäť na stránku s oznamami pre zákazníkov spoločnosti MadNet