Biznis

Pomáhame

Podporujeme Plamienok

Slovanet je od jari 2012 aktívnym podporovateľom neziskovej organizácie Plamienok - zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje odbornú lekársku pomoc a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám priamo v ich domácom prostredí.

Vďaka Plamienku sú rodiny schopné zabezpečiť, aby ich choré dieťa, ktoré by inak bolo umiestnené v síce technicky lepšie vybavenej nemocnici, ale predsa len v cudzom prostredí, mohlo namiesto toho prežívať svoj krátky život doma, v kruhu svojich najbližších, s intenzívnou starostlivosťou a čo najmenším utrpením.

Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník navštevujú deti v Bratislave o širšom okolí priamo doma a všetky služby odborníkov ako aj zabezpečenie zdravotníckeho a prístrojového vybavenia poskytuje Plamienok rodinám bezplatne. Plamienok navyše pomáha rodinám vysporiadať sa aj s následnou bolestnou stratou dieťaťa a vrátiť sa naspäť do nového života. Slovanet prispieva Plamienku pravidelnou finančnou čiastkou.

Viac informácií o aktivitách Plamienka a o možnostiach prispieť nájdete na web stránke Plamienka.

Zbierka pre Úsmev ako dar

Zamestnanci Slovanetu aj v roku 2012 zorganizovali zbierku finančných prostriedkov a stravných lístkov pre organizáciu Úsmev ako dar. Vyzbierané prostriedky budú použité pri realizácii letných pobytov pre deti z detských domovov a náhradných rodín.

Zapojiť sa do akejkoľvek pomoci pre tieto deti a rodiny môžete aj vy cez stránku Úsmev ako dar.