Biznis

Ostatné

Adresár: / Podpora / Ostatne / Dokumenty
.. ..
Obchodné podmienky na predaj tovaru spotrebiteľom - platné od 16.9.2015 16_9_2015_op_predaj_tovaru.pdf (38,32 kB)
Obchodné podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení - platné od 16.9.2015 16_9_2015_op_vypozicka_prenajom_tovaru.pdf (219,24 kB)
Všeobecné podmienky na poskytovanie doplnkovej služby Aktovka – Virtuálne úložisko dát - platné od 16.9.2015 16_9_2015_op-aktovka.pdf (218 kB)
Návod na registráciu a obnovu hesla Môj Slovanet navod-registraciu-obnovu-hesla-moj-slovanet.pdf (662,41 kB)
Cenník certifikačných služieb platný od 1. 4. 2015 cennik_certifikacne_sluzby_20110101.pdf (47,42 kB)
Všeobecné podmienky na poskytovanie doplnkovej služby Aktovka – Virtuálne úložisko dát - platné do 15.9.2015 obchodne-podmienky-aktovka.pdf (34,56 kB)
Všeobecné podmienky poskytovania služieb na základe elektronickej objednávky - platné do 15.9.2015 vop_eshop_slovanet.pdf (48,6 kB)
Obchodné podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení - platné do 15.9.2015 obchodne_podmienky_vypozicka_prenajom_tovaru.pdf (42,5 kB)
Obchodné podmienky na predaj tovaru spotrebiteľom - platné do 15.9.2015 obchodne_podmienky_predaj_tovaru.pdf (37,56 kB)
Objednávka zriadenia prípojky káblovej televízie objednavka-zriadenia-pripojky-kablovej-televizie.pdf (44,62 kB)
Formulár - Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb formular_vypoved_zmluvy.doc (51,5 kB)
Antispamová politika antispamova-politika.pdf (394,8 kB)
Cenník administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb platný od 4.12.2020 cennik_administrativnych_poplatkov.pdf (166,9 kB)
Cenník doplnkových služieb k verejnej elektronickej komunikačnej službe sprostredkovania prístupu do siete Internet. Platný od 21.04.2021 cennik_doplnkove_sluzby.pdf (320,68 kB)
Formulár - Odstúpenie od dodatku k zmluve o poskytovaní služieb formular_odstupenie_dodatok.doc (50 kB)
Formulár - Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb formular_odstupenie_e-shop.doc (49,5 kB)
Sprievodca pre zákazníkov slovanet_sprievodca-zakaznikov.pdf (922,52 kB)
Všeobecné podmienky používania portálu Môj Slovanet vseobecne-podmienky-pouzivania-portalu-moj-slovanet.pdf (209,17 kB)
Cenník doplnkových služieb k verejnej elektronickej komunikačnej službe sprostredkovania prístupu do siete Internet . Platný do 15.9.2015 cennik_doplnkovych_sluzieb_20150401.pdf (386,15 kB)
pravidla-sutaze-vyhrajte-s-premiovym-balikom-premium-box-promo-akcia.pdf pravidla-sutaze-vyhrajte-s-premiovym-balikom-premium-box-promo-akcia.pdf (50,7 kB)
Reklamačný poriadok CFH, a,s, (predaj prostredníctvom splátok Quatro) reklamacny-poriadok-cfh.pdf (913,82 kB)
vyhercovia-sutaze-premium-box.pdf vyhercovia-sutaze-premium-box.pdf (106,48 kB)
vyhraj-listok-do-aquacity-poprad-sutaz-poprad.doc vyhraj-listok-do-aquacity-poprad-sutaz-poprad.doc (90,5 kB)
vyhraj-listok-do-aquacity-poprad-sutaz-presov.doc vyhraj-listok-do-aquacity-poprad-sutaz-presov.doc (91,5 kB)