Biznis

Telefonovanie

Adresár: / Podpora / Telefonovanie / Dokumenty
.. ..
Cenník verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN platný od 10.8.2020 cennik_vts.pdf (373,69 kB)
Cenník elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet - platný od 10.8.2020 cennik_voip.pdf (469,16 kB)
Oznámenie o úprave maloobchodných poplatkov za regulované komunikačné služby v rámci EÚ s účinnosťou od 1.5.2019 oznam_telefon_od_1-5-2019.pdf (116,42 kB)
Cenník elektronickej komunikačnej služby Hlas prostredníctvom siete Internet platný do 16.9.2015 cennik_voip_20150401.pdf (726,97 kB)
Cenník verejnej telefónnej služby platný do 16.9.2015 cennik_vts_20150401.pdf (223,17 kB)
Obchodné podmienky na poskytovanie služby prenositeľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach obchodne_podmienky_prenositelnost_cisla_20150401.pdf (311,16 kB)
Cenník verejnej telefónnej služby na sieti iného operátora platný od 1.5.2019 cennik_vts_isp_20190501.pdf (668,39 kB)
Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby fax:LINK platný od 1.4.2015 cennik_fax_link_20150401.pdf (94,79 kB)
Všeobecné podmienky služby fax:LINK platné od 1.3.2018 vop_fax_link_20180301.pdf (459,03 kB)
Obchodné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby na sieti iného operátora platné od 21.5.2018 vop_vts_isp_20180521.pdf (310,14 kB)
VoIP a jeho bezpečnosť voip_pre_pouzivatela_s_ippbx.pdf (231,84 kB)
VoIP pre užívateľov voip_pre_pouzivatelov_ip-telefonov.pdf (223,91 kB)
Obchodné podmienky pre poskytovanie služby Prednostné volanie platné od 1.6.2016 prednostne_volania_vop_final_20160601.pdf (411,28 kB)
Rozdelenie zahraničných krajín do tarifných pásiem pre služby Telefonovanie a voice:LINK rozdelenie_krajin_smery_201705.pdf (349,11 kB)
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet platné od 04.12.2020 vop_voip_20201204.pdf (263,61 kB)
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet platné od 30.04.2021 vop_voip_20210430.pdf (264,26 kB)
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN platné od 4.12.2020 vop_vts_20201204.pdf (214,46 kB)
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN platné od 30.04.2021 vop_vts_20210430.pdf (214,58 kB)