Biznis

Televízia

Adresár: / Podpora / Televizia / Navody
.. ..
Prehľad TV kanálov a ich pozícií pre CaTV a TV Maxi – Dudince raster_dudince.pdf (142,35 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Dvory nad Žitavou raster_dvory_nad_zitavou.pdf (146,26 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Gánovce raster_ganovce.pdf (145,73 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi – Kežmarok, Ľubica raster_kezmarok_lubica.pdf (151,16 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícií pre CaTV a TV Maxi – Komjatice raster_komjatice.pdf (143,86 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Krupina raster_krupina.pdf (150,37 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Lednické Rovne, Dolná Breznica raster_lednicke_rovne.pdf (142,6 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Malé Dvorníky raster_male_dvorniky.pdf (147,6 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Močenok raster_mocenok.pdf (148,15 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Mužla raster_muzla.pdf (145,59 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Nesvady raster_nesvady.pdf (145,29 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Dohňany, Mestečko, Lúky, Lysá pod Makytou, Záriečie raster_puchovska_dolina.pdf (143,07 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Stropkov raster_stropkov.pdf (144,25 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Turany raster_turany.pdf (150,67 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Turčianske Teplice raster_turcianske_teplice.pdf (152,62 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Valaská, Hronec raster_valaska.pdf (142,46 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi - Veľký Kýr raster_velky_kyr.pdf (146,55 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi – Zemné raster_zemne.pdf (145,55 kB)
Prehľad TV kanálov a ich pozícii pre CaTV a TV Maxi – Zlaté Moravce raster_zlate_moravce.pdf (149,42 kB)
TV box NANO 3 – príručka k inštalácií tv-box-nano3-navod.pdf (727,53 kB)
Užívateľská príručka k menu IPTV (Televízia, Lepšia káblovka) manual_iptv_menu.pdf (1,63 MB)