Biznis

Tento mesiac som menil program, ale napriek tomu mi fakturujete pôvodnú službu.