Biznis

Výška faktúry je o 1 cent iná ako súčet jej položiek