Biznis

Zaslali ste mi oznam, že mi bude zaslaná faktúra, mail s faktúrou mi však nebol doručený.