Biznis

Ďakujeme za účasť v prieskume

Vážení zákazníci, ďakujeme všetkým z vás, ktorí ste sa zúčastnili prieskumu spokojnosti s našimi službami a poskytovanou zákazníckou starostlivosťou (konal sa v decembri 2011 až januári 2012).

Veľmi si ceníme, že prevažná väčšina hodnotení bola veľmi pozitívna. Rovnako ďakujeme za vaše podnety k zlepšovaniu, ktorým budeme venovať veľkú pozornosť.

Zároveň srdečne blahoželáme výhercovi žrebovania o internet na 12 mesiacov zadarmo, ktorým sa stal p. Peter Hanák Popradu, ktorý od Slovanetu využíva balík služieb optického internetu a digitálnej tevízie.