Biznis

Oznam o zabezpečení smerovačov D-Link

Oznam o zabezpečení smerovačov D-Link

Vážení zákazníci, v súvislosti s objavením a zverejnením bezpečnostných chýb niektorých smerovačov D-Link (viac napríklad na stránke http://www.zive.sk/sc-3-a-312872/default.aspx) pre vás uvádzame odborné vyjadrenie špecialistov Slovanetu.

Zo zariadení výrobcu D-Link, ktoré majú zistenú bezpečnostnú chybu, sme pre využívanie služieb Slovanetu poskytovali modely DI-524UP a DIR-100. Tieto zariadenia sme poskytovali s firmvérom na mieru prispôsobeným na využívanie v sieti Slovanetu a s vypnutou funkciou diaľkovej správy (remote management). Diaľková správa z internetu je navyše zablokovaná na centrálnom uzle siete Slovanetu. Znamená to, že pred rizikom, o ktorom ste sa mohli dočítať v médiách, ste ako zákazníci Slovanetu dvojnásobne chránení (ak však máte aktivovanú aj tzv. pevnú IP adresu, ste chránení len prostredníctvom zakázanej diaľkovej správy).

Ak ste z akéhokoľvek dôvodu upravovali nastavenie smerovača a povolili  v rámci nich funkciu remote management, odporúčame Vám ju vypnúť, pretože už táto funkcia samotná predstavuje zvýšené bezpečnostné riziko. Pre overenie nastavenia diaľkovej správy alebo jej vypnutie použite návod k vášmu zariadeniu a ak ste napriek nášmu upozpre v rámci vášho internetového pripojenia použili vlastné zariadenie (nedodané Slovanetom), odporúčame vám preveriť si jeho bezpečnostné nastavenie.

Doplnené upozornenie pre zákazníkov: vypnutá funkcia diaľkovej správy je dostatočnou ochranou voči bezpečnostnej chybe firmvéru. Nepokúšajte sa o výmenu firmvéru za verziu nájdenú inde na internete, pretože vám môžu prestať fungovať využívané služby od Slovanetu (a prípadná reklamácia nemôže byť uznaná ako záručná). Zariadenia dodané Slovanetom majú špeciálnu verziu firmvéru, ktorý je na mieru prispôsobený a otestovaný na využívanie v sieti Slovanetu. V prípade získania nových informácii priamo od výrobcu alebo novšej verzie prispôsobeného firmvéru ich doplníme na túto stránku.

Ďakujeme za pochopenie.