Biznis

Plánované prerušenie poskytovania IPTV služieb

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej údržby v sieti dodávateľa dôjde dňa 4.6.2015 v čase medzi 02:00 až 05:00 k niekoľkým krátkodobým výpadkom IPTV služieb vo všetkých lokalitách.

Za spôsobené komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.