Biznis

Používajte bezpečné heslá

(Tento oznam nadväzuje na e-mail, ktorý sme zaslali niektorým zákazníkom, jeho odporúčania sú však platné všeobecne)

Vážený zákazník, ak používate pre svoje služby príliš jednoduché a ľahko uhádnuteľné prístupové heslo, vystavujete sa tak riziku, že vami využívaná služba môže byť použitá alebo zneužitá tretími osobami.

Heslo si zvoľte také, aby bolo dostatočne odlišné od vášho mena či prezývky (alebo najbližších osôb) a odlišné od prihlasovacieho mena k príslušnej službe. Najlepšie heslá sú kombináciou písmen, číslic alebo aj iných znakov. Podrobnejšie rady pre voľbu bezpečného hesla uvádzame na konci tejto stránky.

Vaše heslo pre väčšinu služieb, ktoré od spoločnosti Slovanet využívate, si možete zmeniť:

 • cez portál Náš Slovanet (nas.slovanet.sk) - umožňuje zmeniť heslo pre jednu konkrétnu službu (napríklad pre e-mail schránku). Tento spôsob je vhodný aj pre zákaznikov, ktorí majú viacerých používateľov (napríklad firmy s viacerými zamestnancami alebo domácnosti, ktorých členovia majú vlastné e-mail schránky od Slovanetu)
 • cez portál Môj Slovanet (moj.slovanet.sk)  - umožňuje zákazníkovi prístup ku všetkým dostupným nastaveniam využívaných služieb

Heslá k službám, ktorých prevádzkovateľom nie je spoločnosť Slovanet (ako napríklad Google/Gmail, Facebook,...) si zmeňte podľa pokynov a cez nástroje ich prevádzkovateľa (nie je možné si ich zmeniť cez vyššie uvedené odkazy).

Podrobnejšie informácie a rady k bezpečným heslám

Príklady nebezpečných hesiel, ktorým sa treba vyvarovať

 • heslo rovnaké ako prihlasovacie meno k príslušnej službe
 • heslo rovnaké ako meno, priezvisko alebo prezývka používateľa, či jemu blízkych osôb
 • heslo rovnaké ako iný ľahko zistiteľný identifikačný údaj používateľa, či jemu blízkych osôb (adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo akéhokoľvek preukazu, ŠPZ auta,...)
 • triviálne kombinácie znakov (napríklad "aaaaa", "123456", "asdf", "jozef2000",...)
 • krátke heslá (len niekoľko málo znakov)
 • bežné slová (majúce význam v niektorom jazyku)
 • heslá, v ktorých je "ochrana" zabezpečená len opačným poradím znakov nebezpečného hesla (napísaním "odzadu")

Príklady vašich rizík pri nebezpečných heslách

Heslo k e-mail schránke - ak niekto získa alebo uhádne heslo k vašej e-mail schránke, vystavujete sa tak riziku, že niekto môže získať nielen prístup k vašej pošte a informáciám, ktoré si s ostatnými ľuďmi vymieňate, ale napríklad aj k heslám na iné stránky, ktoré na svoj e-mail dostanete. Vašu schránku môže niekto zneužiť aj na obťažovanie a rozposielanie nevyžiadanej pošty iným účastníkom internetu alebo napríklad vo vašom mene uskutočniť záväznú objednávku cez internet, ktorej úhradu potom môže dodávateľ vymáhať od vás.

Heslo k internetovému pripojeniu - ak niekto získa alebo uhádne heslo k vášmu niektorým druhom internetového pripojenia, môže vám spôsobit nadmerné čerpanie služby a z toho plynúce poplatky alebo zníženie rýchlosti. Môže tiež vykonávať cez internet trestnú činnosť a pri pátraní sa môžete stať z nej vy podozrivý (riziká uvedené v tomto bode nemusia byť platné pre všetky druhy internetového pripojenia).

Heslo k www stránkam a vašim účtom na nich (sociálnym sieťam, internetovým obchodom, či FTP heslo k vašim vlastným www stránkam) - ak niekto získa alebo uhádne heslo k niektorej vašej internetovej stránke, môže voči iným ľuďom či verejnosti vystupovať vo vašom mene, poškodiť vás (zosmiešniť, šíriť nevhodný obsah, získať niečo podvodom, vyvolať konflikt a iné).

Príklady bezpečných hesiel

Dobré heslá sú kombináciou niekoľkých slov, ktoré pokiaľ možno spolu veľmi nesúvisia. Ak použijete jedno slovo, malo by byť aspoň "skomolené" - odporúča sa heslo "prešpikovať" nejakými inými znakmi (bodkou, čiarkou, atď.) alebo číslicami - ich pridaním alebo zámenou za niektoré písmená. Kombinujte pritom veľké a malé písmená. Využívajte fonetické alebo optické zámeny písmen, číslic alebo iných znakov.

Pre ľahšiu zapamätateľnosť hesla si zvoľte za základ hesla slovo/slová, ktoré sa vám nejakým spôsobom spájajú s príslušnou službou, situáciou, pocitmi a podobne. Prejavte trochu vynaliezavosti a nájdite si dobrý kompromis medzi zložitosťou a zapamätateľnosťou hesla. Ak si napríklad za základ hesla zvolíte ľahko zapamätateľné slovo "kovboj", môžete ho spotvoriť napríklad takto: "k8w.bo!"... alebo si dobré heslo vyrobte z nejakej vašej obľúbenej riekanky alebo pesničky tak, že vezmete z každého slova prvé (alebo druhé, tretie) písmeno.

Ďalšie tipy

 • Nové heslo si dobre zapamätajte alebo poznačte na naozaj bezpečné miesto (a tak, aby jeho prípadný nálezca nemohol zistiť k čomu to heslo slúži, alebo ešte lepšie, aby ho ani nenapadlo, že ide o nejaké heslo).
 • Ak ste si zmenili heslo pre nejakú web stránku, server či systém a mali ste pôvodné heslo uložené na svojom počítači, pri nasledujúcom prístupe k príslušnej službe (web stránke, e-mail schránke, serveru či systému) si ho zmeňte aj u seba a znovu uložte.
 • Pri prihlasovaní sa (a vypisovaní hesla) dávajte pozor (najmä pri použití iného počítača ako vášho) na to, aký typ klávesnice máte práve zapnutý (slovenská/anglická), či náhodou nemáte zapnutú klávesu Caps Lock, alebo zamenené klávesy Z a Y.
 • Nepoužívajte to isté heslo na viacerých miestach (stránkach, systémoch)
 • Napriek tomu, že máte k niečomu dôležitejšiemu zvolené bezpečné heslo, raz za čas (napríklad za rok) si ho aj tak radšej zmeňte.
 • Pri podozrení, že sa niekto mohol dostať k vášmu uloženému/poznačenému heslu, si ho neodkladne zmeňte.

.

Zmeňte si heslo na zložitejšie a bezpečné