Biznis

Prerušenie prevádzky bezdrôtového pripojenia v Trebišove 15.7.2015

Vážení zákazníci bezdrôtového pripojenia v Trebišove a okolí, oznamujeme Vám, že dňa 15.7.2015 v čase od 9:00 do 16:00 môže nastať prerušenie prevádzky internetu a s ním spojených služieb služieb v trvaní max. 1 hodiny.

Ak by prerušenie trvalo výrazne dlhšie, skúste reštartovať svoje Wi-Fi zariadenie (na niekoľko sekúnd vypnúť odpojením od napájania a následne zapnúť), prípadne zavolajte zákaznícku Technickú podporu. Dôvodom prerušenia je plánovaná modernizácia infraštruktúry a skvalitnenie služieb.

Za prípadné vzniknuté problémy sa vám ospravedlňujeme.