Biznis

Reset Počítadla dát

(Informácie o službe dostupnej pre zákazníkov niektorých typov internetu od Slovanetu)

Vážení zákazníci,

ak z akéhokoľvek dôvodu potrebujete sledovať alebo si skontrolovať objem prenesených dát cez vaše internetové pripojenie od Slovanetu, využite najnovší bezplatný nástroj Počítadlo dát.

Počítadlo dát poskytuje jednoduchší prehľad využívania vášho pripojenia a umožňuje vám overiť si objem vašich prenesených dát v rámci jednotlivých dní aj mesiaca.

Nové Počítadlo dát je pre vás bezplatne dostupné na stránke zákazníckeho portálu Môj Slovanet v sekcii Služby v rámci detailov príslušnej služby. Návod pre použitie Počítadla dát nájdete v prípade potreby na stránke www.slovanet.sk v sekcii Podpora/Internet/Návody.

Ak ste si ešte prístup na Môj Slovanet neaktivovali alebo zabudli k nemu heslo, tu nájdete inštrukcie.

Poznámka: Používateľom služieb, pre ktoré sa uplatňujú Zásady férového používania – FUP (týka sa to len niektorých typov a programov internetu), je na v rámci Počítadla dát navyše dostupný aj prehľad prenesených dát za príslušné obdobie a nová možnosť zvýšenia dátového limitu pre uplatňovanie FUP, tzv. Reset počítadla dát.

 Nová služba Reset počítadla dát

Spolu s novým Počítadlom dát sme zákazníkom služieb, pre ktoré sa uplatňujú Zásady férového používania – FUP (týka sa to len niektorých typov a programov internetu), pripravili novú voliteľnú službu Reset počítadla dát.

Ak ste zákazníkom takejto internetovej služby a z dôvodu jej intenzívneho využívania prenesiete väčšie množstvo dát (ako je hranica pre uplatnenie FUP) a klesne Vám rýchlosť pripojenia, môžete si jednorazovo aktivovať zvýšenie hraniceu pre uplatnenie FUP v príslušnom období. Táto služba má názov Reset počítadla dát a účtovaný je za ňu len jednorazový poplatok.

.

Služba je určená pre zákazníkov, ktorí využívajú služby na sieťach Slovanetu na ktorých sú kvôli zabezpečeniu kvality prevádzky uplatňované pravidlá FUP.


Výhodou tejto služby je bezpečnosť, nakoľko si zákazník môže požiadať o vynulovanie počítadla dát iba jeden raz za deň. Pri bežnej prevádzke nie je za normálnych okolností bežné prečerpanie mesačného limitu v priebehu jedného dňa.

Nová možnosť vynulovania počítadla dát

Ak sa Vám príležitostne stane, že pri intenzívnom využívaní Vášho internetu sa pre Vás uplatnia Zásady férového využívania služieb a Vaša rýchlosť internetu sa zníži, prinášame Vám nové riešenie, o ktoré ste nás viacerí žiadali – službu Reset počítadla dát.  

Za jednorazový poplatok bude Vaše počítadlo dát „vynulované“ a Vy môžete naďalej využívať internet s maximálnou dostupnou rýchlosťou pre Váš program.

Službu Reset počítadla dát si môžete v prípade potreby aktivovať na stránke Počítadlo dát v rámci detailov Vašej internetovej služby na portáli Môj Slovanet. Viac informácií