Biznis

Upozornenie na falošné e-maily o faktúrach Slovanetu

Vážení zákazníci a používatelia internetu, upozorňujeme vás na falošné e-mailové správy, zasielané v mene Slovanetu, ktoré sa dňa 8.11.2013 začali objavovať a šíriť prostredníctvom internetu.

E-mail v nekvalitne preloženej slovenčine tvrdí, že "nebolo možné spracovať faktúru alebo platbu Slovanetu" a na cudzej webovej stránke vyzýva príjemcov zadať alebo aktualizovať svoje osobné a fakturačné údaje. Na stránke sa nachádza aj nepovolená kópia loga Slovanet. Aj adresa odosielateľa býva podozrivá (nie je z domény @slovanet.net alebo @slovanet.sk), ale z úplne iných adries.

Upozorňujeme Vás, že tento e-mail aj web stránka je falošná, takýmto spôsobom sa cudzí záškodník pravdepodobne pokúša získať prístup k cudzím osobným údajom a môže ich zneužiť. Pokúšame sa urobiť opatrenia pre zastavenie posielania týchto e-mailov a zrušenie záškodnej web stránky, v každom prípade Vám však odporúčame na takúto správu nereagovať a vymazať ju, prípadne si pravosť správy overiť u nás. Ďakujeme.