Biznis

Zmena periódy FUP pre ADSL internet

Zmena periódy uplatňovania Zásad férového používania služby (FUP) pre ADSL internet


Vážení zákazníci DSL internetu, od augusta 2013 upravujeme periódu uplatňovania Zásad férového používania služby (FUP) s cieľom zabezpečenia rovnomernejšieho využívania infraštruktúry ADSL internetu a tým aj čo najvyššej dosiahnuteľnej rýchlosti pre väčšinu používateľov rovnomerne počas kalendárneho mesiaca..

Predtým sa perióda merania uplatňovala vždy na začiatku kalendárneho mesiaca.

Od augusta 2013 sa perióda merania prenesených dát v rámci Zásad férového používania služby (ďalej ako „perióda FUP“) uplatňuje na nezmenené obdobie jedného mesiaca, ktoré však začína dňom príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý sa zhoduje s dňom aktivácie/poslednej zmeny služby a končí dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza dňu, kedy začína plynúť nová perióda FUP podľa tejto vety.

(Príklad: ak bolo služba účastníkovi aktivovaná/zmenená dňa 7. júna, potom perióda FUP začína 7. júna a končí 6. júla, pričom dňa 7. júla začína plynúť nová perióda FUP do 6. augusta atď., čiže vždy od 7. dňa v mesiaci po 6 deň nasledujúceho mesiaca).

Maximálna rýchlosť služby sa opäť zvýši a prenesené dáta sa začnú "merať" nanovo na začiatku každej novej periódy FUP. Zásady férového využívania služby sa aplikujú bez výnimky každý deň, vrátane víkendov a sviatkov.

Zmena sa používateľom uplatní v priebehu augusta až septembra 2013.