Biznis

Zmena periódy FUP pre bezdrôtový internet G3

(Zmena periódy uplatňovania Zásad férového používania služby (FUP) pre bezdrôtový WiMAX internet kategórie G3)

Vážení zákazníci,

s cieľom zlepšovania kvality Vami využívaných internetových služieb upravujeme v priebehu novembra 2013 spôsob uplatňovania tzv. Zásad férového používania služieb (FUP) pre bezdrôtový WiMAX internet (kategória internetu G3).

Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť rovnomernejšie využitie telekomunikačnej siete a tým aj zvýšenie priemernej dosiahnuteľnej rýchlosti a kvality pripojenia.

Tieto zmeny sa Vás reálne týkajú len ak využívate internet intenzívne a prenesiete viac než mesačný limit (120 GB) prenesených dát. Ak využívate internet v bežnom (nižšom) rozsahu, zásady FUP sa Vás nijako nedotknú a tento e-mail je pre Vás len informatívny.

Viac o zmenách Zásad FUP

Princíp zmeny: Mení sa deň začiatku sledovania preneseného objemu dát (a automatickej obnovy prenosovej rýchlosti) z prvého dňa v mesiaci na deň v mesiaci, kedy Vám bola služba zriadená alebo naposledy zmenená.

Termín zmeny: Tieto zmeny sa začnú uplatňovať postupne v priebehu novembra 2013.

Informáciu v ktorom dni je Vaša služba zriadená/zmenená nájdete na portáli moj.slovanet.sk (odkaz naň nájdete aj v hornej lište všetkých web stránok www.slovanet.sk). Prihláste sa Vaším heslom na portál Môj Slovanet, vojdite do menu „Služby" > Rýchlejší internet. Ak ste si prístup na Môj Slovanet ešte neaktivovali, možete tak urobiť tu (prístup je bezplatný). Náhľad:Príklad nového výpočtu dát: služba Vám bola aktivovaná/zmenená dňa 7. júna, potom nová perióda pre uplatňovanie FUP začína 7. novembra a končí 6. decembra, dňa 7. decembra začína plynúť nová perióda FUP do 6. januára, atď...

Aktualizované Zásady férového používania služieb sú dostupné na adrese:
www.slovanet.net/files/podpora/internet/zasady-feroveho-pouzivania-sluzby-rychlejsi-internet-cez-wifi-wimax.pdf

Uvedené opatrenie zabezpečí rovnomernejšie využívanie prenosovej infraštruktúry internetu WiMAX (G3) v priebehu každého mesiaca a následne aj stabilnejšiu a vyššiu rýchlosť pripojenia pre jednotlivých používateľov.

Ďakujeme za pozornosť a veríme, že táto zmena prispeje k vyššej kvalite a Vašej spokojnosti s našimi službami.