Biznis

Zrýchľujeme DSL internet

Bezplatne zvyšujeme rýchlosť DSL internetu

Vážení zákazníci DSL internetu,

 

v rámci zvyšovania kvality a úžitku služieb, ktore vám Slovanet poskytuje, vám v priebehu júna až júla 2012 bezplatne zvýšime maximálne prístupové rýchlosti vysokorýchlostného DSL internetu. Pre väčšinu programov to predstavuje bezplatné zrýchlenie až o dvojnásobok - na maximum, čo prístupová technológia umožňuje.

Prehľad doterajších a nových rýchlostí

Názov DSL programu Pôvodná rýchlosť
(download/
upload)
Nová zvýšená rýchlosť
(download/
upload)
Rýchlejší internet Basic,
Štart a Mini
2 / 0,38 Mbit/s 5 / 0,5 Mbit/s
Rýchlejší internet  Optimal 3 / 0,5 Mbit/s 5 / 0,5 Mbit/s
Rýchlejší internet Štandard
3,5 / 0,5 Mbit/s 10 / 0,5 Mbit/s
Rýchlejší internet Maxi
12 / 0,5 Mbit/s 20 / 0,5 Mbit/s

Ak využívate iný program, ako je v tabuľke uvedené, vyhľadajte si novú rýchlosť podľa jeho jeho doterajšej rýchlosti. Zmena rýchlosti sa netýka len špeciálnych programov s rýchlosťou 512 kbit/s / 128 kbit/s a tých starších programov, kde poskytovateľom samotnej DSL prípojky nie je spoločnosť Slovanet.

Uvedené maximálne rýchlosti z technologických dôvodov nemôžu byť plne garantované. Skutočná dosiahnutá rýchlosť na konkrétnej adrese môže byť nižšia. Rýchlosť najviac ovplyvňuje vzdialenosť pripojeného miesta od príslušnej telefónnej ústredne a kvalita linky.

Podmienky a obdobie zvyšovania rýchlostí

Zrýchľovanie bude prebiehať postupne v priebehu mesiacov jún-júl 2012, najprv v oblastiach východného, následne stredného a  napokon západneho Slovenska. Zvýšenie rýchlosti nastane automaticky, nie je potrebné oň žiadať, ani netreba nič nastavovať na svojom počítači alebo zariadeniach. Zmena rýchlosti bude spojená s krátkodobým prerušením prevádzky internetu na dobu niekoľkých minút.

Ďakujeme vám za využívanie služieb spoločnosti Slovanet a veríme, že bezplatné zrýchlenie internetového prístupu využijete a je pre Vás príjemnou správou.