Biznis

Zmeny služby telefonovania (VoIP) - 2013/2014


Oznamy a návody pre používateľov služieb telefonovania cez internet (VoiP) - jedná sa najmä o telefónne programy Ušetrite Viac a Ušetrite Viac Doma.
  

Vážení zákazníci, v priebehu novembra 2013 až februára 2014 postupne zmodernizujeme a spustíme do prevádzky novú technológiu Vašej telefónnej služby s vyššou úrovňou bezpečnosti. Tu nájdete Oznam o modernizácii technológie pre telefónnu službu, spoločný pre väčšinu používateľov.

Aby ste mohli novú technológiu začať využívať, bude potrebná malá spolupráca z Vašej strany v súvislosti so správnym nastavením Vášho telefónu. Venujte preto, prosím, pozornosť inštrukciám, ktoré Vám zašleme včas pred dátumom zmeny Vašej služby.

Ak by Vám v priebehu novembra neočakávane prestala fungovať telefónna služba, tak sa k Vám pravdepodobne len nedostal oznam s inštrukciami, alebo ste ho prehliadli. V tomto prípade však nejde o poruchu a postupujte, prosím, podľa inštrukcií, ktorých kópie a doplnenia uvádzame na tejto stránke. 
 

1. fáza: streda 6. november 2013 - zmena pre telefóny Gigaset

Inštrukcie a návody zmeny pre telefónne prístroje Gigaset A580IP, A510IP, C470IP, C475IP, C590IP, C610IP (ide o označenie telefónu, nie bezdrôtového slúchadla).

2. fáza: december 2013 až január 2014 - zmena pre vybrané individuálne zariadenia

Zákazníkov týchto služieb a zariadení sme kontaktovali a inštruovali individuálne.

3. fáza: streda 5. február 2014 - zmena pre zvyšné zariadenia (NOVÉ)

Inštrukcie pre používateľov ostatných telefónnych prístrojov a zariadení (PDF), u ktorých zmena služby nastane (nastala) v stredu 5.2.2014.

 

Výhody novej verzie telefonovania

Nová technológia internetového telefonovania (tzv. SIP platforma pre VoIP) je kompatibilná aj s telefónnymi prístrojmi novej generácie a poskytuje najmä výrazne vyššiu ochranu a bezpečnosť používania:
•    poskytuje spoľahlivú ochranu pred „hádačmi“ hesiel (a telefonovaním na Váš účet),
•    poskytuje automatické monitorovanie nadlimitného objemu prevolaných minút
•    umožňuje obmedziť používanie telefónu len z vybraných IP adries (sietí),
•    umožní v budúcnosti rozšíriť Vašu telefónnu službu o nové chystané funkcie, ako napríklad hlasovú odkazovú schránku s e-mail notifikáciou, presmerovanie hovorov, CLIR a blokovanie CLIR-u, adresár a zoznam hovorov, aktiváciu hovorov z počítača, atď.