Zákaznícke kontakty - aktualizácia


Nemáme Vaše aktuálne zákaznícke kontaktné údaje? Uveďte ich, prosím:

  
Vaše kontaktné údaje budú v prípade potreby použité na Vaše informovanie o technických alebo obchodných zmenách poskytovaných služieb, plánovaného prerušenia prevádzky alebo informovania o nových službách. Na Váš e-mail môžeme posielať aj Vaše faktúry v elektronickej podobe.


(Variabilný symbol je 10-miestne číslo, ktoré nájdete na Vašej faktúre od Slovanetu)

 


Vami uvedené údaje vo webovom formulári budú použité výlučne na účely spätného
kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované produkty a služby.
Budeme Vás v čo najkratšom čase kontaktovať. Viac informácií o spracúvaní
osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v sekcii: Ochrana osobných údajov.