kontakty

Domácnosti
  • cloudové Wi-Fi riešenie
  • najvyšší výkon v podnikovej triede
  • implementácia formou Plug & Play

www.aerolink.sk

Bezdrôtové riešenie podnikovej siete na najvyššej úrovni

Služba aero:LINK znižuje náklady a zložitosť dnešných sietí pomocou cloudového Wi-Fi kontroléra. Vďaka svojej vysokej škálovateľnosti je toto riešenie vhodné pre malé, stredné aj veľké podniky a ich pobočky. Výhody bezdrôtového systému, spočívajúce v schopnosti zabezpečiť vysoké požiadavky na pripojenie, využívajú aj verejné inštitúcie, hotely, obchodné centrá, reštaurácie či nemocnice. Služba aero:LINK, prináša značnú úsporu nákladov, pretože nevyžaduje zakúpenie hardvérového kontroléra.

Cloudový kontrolér zabezpečuje jednoduchú správu konfiguráciu sieťovej politiky, sledovanie výkonu siete a informácie o klientoch s cieľom zjednodušiť riešenie problémov plánovanie prenosových kapacít a zabezpečenia pre privátne zariadenia zamestnancov (Bring Your Own Device – BYOD).

Výhody

  • riešenie bez drahých fyzických kontrolérov
  • jednoduchá implementácia
  • spoločná správa systému pomocou cloudového riešenia
  • škálovateľnosť s lineárnymi nákladmi
  • plná redundancia
  • jednoduchá údržba

Jednoduchosť a rýchlosť

Prístupové body aero:LINK nie je potrebné predkonfigurovať. Stačí pripraviť šablónu nastavení a cloudový kontrolér sa postará o distribúciu pre všetky prístupové body, ktoré sa len pripoja k sieti internet.

aero:LINK prístupové body (AP) spĺňajú najvyššie štandardy a zabezpečujú funkcie ako distribuovaná inteligencia, automatický roaming klientov, spravodlivé rozdelenie šírky pásma pre klientov a bezdrôtové prepojenie prístupových bodov. Navyše, jedinečná technológia Beamforming umožňuje anténam znížiť príjem rušenia z okolitého prostredia a zvýšiť výkon smerom k užívateľovi.

www.aerolink.sk

Stiahnuť produktový list v .pdf