kontakty

Domácnosti
 • pokročilý nástroj prevencie straty dát
 • zálohovanie aj replikácia v jedinom riešení
 • rýchla, flexibilná a spoľahlivá záloha dát

Už žiadne obavy zo straty dát

Bez kvalitnej zálohy dát by sme podstupovali vysoké riziko, ktoré nás v prípade nečakaného výpadku či poruchy môže stáť mnohonásobne viac, než náklady vynaložené na kvalitné zálohovanie.

Produkt backup:LINK ENTERPRISE využíva profesionálne riešenia Veeam a umožňuje spoľahlivo zálohovať a obnovovať jednotlivé súbory, aplikácie aj celé virtuálne servery v horizonte niekoľkých minút.

Spoľahlivé zálohovanie je navyše dôležitým krokom k dodržiavaniu súladu s nariadením GDPR a s ním súvisiacou legislatívou. Umožňuje predísť náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate alebo zmene osobných údajov a zároveň zabezpečuje obnovenie dostupnosti osobných údajov v prípade fyzického alebo technického incidentu.

 

Poskytne vám kontinuálnu zálohu

Technologický náskok, deduplikácia a kompresia umožňujú zálohovať vaše prostredie s tak malými časovými oknami, že sa dá hovoriť o takmer kontinuálnej zálohe. V prípade havárie tak prídete nanajvýš o pár minút práce.

Produkt je navyše schopný sám verifikovať konzistenciu záloh, takže máte istotu, že všetky vaše dáta boli zazálohované vo funkčnom tvare.

Nezastaví vás ani pád infraštruktúry

Produkt backup:LINK ENTERPRISE ponúka okrem zálohovania aj voliteľnú možnosť „Disaster Recovery“, vďaka ktorej môžete priebežne replikovať virtuálne servery z vášho vlastného cloudu do cloudového riešenia od Slovanetu. V prípade výpadku vašich primárnych serverov tak spustíte všetky systémy plynulo na záložnej infraštruktúre bez čakania na obnovenie dát zo zálohy.

Výhody

 • zálohovanie dát vďaka systému Veeam, svetovému lídrovi v zabezpečení dostupnosti
 • doba obnovy (RTO) a posledný bod obnovy (RPO) do 15 minút pre všetky aplikácie a dáta
 • efektívny nástroj pre splnenie princípu 3-2-1 (min. 3 zálohy, na 2 rôznych médiách, 1x offsite)
 • Disaster Recovery - možnosť replikácie virtuálnych serverov na sekundárnu infraštruktúru, a to aj bez zložitých konfigurácií a VPN pripojenia
 • SSL šifrovanie prenosu a AES-256 šifrovanie zálohovaných dát
 • integrovaná WAN akcelerácia (až 50x rýchlejšie než bežné kopírovanie súborov)
 • možnosť zálohovania zo snapshotu úložiska s minimálnym zaťažením bežiaceho prostredia
 • bez potreby nasadzovania agentov do každej virtuálnej inštancie (platí pri využívaní služby cloud:LINK alebo vlastného cloudového riešenia)
 • Prehľad o stave vašej infraštruktúry

  Pre zákazníkov využívajúcich službu virtuálneho datacentra cloud:LINK prináša backup:LINK ENTERPRISE aj zvýhodnenú doplnkovú možnosť hĺbkového inteligentného monitorovania celej virtuálnej infraštruktúry. Nepretržité monitorovanie vám poskytne hneď niekoľko výhod:

  • vždy aktuálny prehľad o stave a vyťaženosti vašich virtuálnych serverov,
  • jednoduchú tvorbu reportov a prognóz využívania výpočtových kapacít,
  • proaktívne výstrahy a upozornenia na potenciálne problémy skôr, než negatívne ovplyvnia chod vašich systémov.

  Zálohujte aj fyzické servery a PC

  Zálohovanie dát sa však netýka iba virtuálneho prostredia. Vďaka produktu backup:LINK ENTERPRISE môžete jednoducho zálohovať a obnovovať aj fyzické servery či pracovné stanice s operačným systémom Windows alebo Linux.

  Stiahnuť produktový list v .pdf