kontakty

Domácnosti

Inteligentné technológie zvyšujú výkon a efektivitu predajní a prevádzok

 • analytika návštevnosti predajne
 • zvyšovanie výkonu predajní a prevádzok
 • analýza nákupného správania

 

Riešenie bigdata:LINK Pygmalios Analytics je unikátnou a pokročilou nadstavbou k internetovým a dátovým službám Slovanetu pre váš biznis.

 

Produkt bigdata:LINK Pygmalios Analytics je revolučné riešenie pre pokročilé sledovanie správania vašich návštevníkov, zákazníkov a zamestnancov. Prehľadné analytické reporty a ich inteligentné vyhodnocovanie poskytujú cenné východiská pre priebežnú optimalizáciu interiéru, personálu, rozmiestnenia tovaru či reklamy. Výsledkom je rast predaja aj efektivity prevádzky, znižovanie vašich nákladov a zvyšovanie spokojnosti vašich zákazníkov.

Voliteľné moduly

 • Traffic Essentials
 • People Counting
 • Store Productivity
 • In­Store Behavior & Product Zones Performance
 • Service Lane Performance
 • Cross­shopping

Zbierané a analyzované dáta

 • mobilné zariadenia návštevníkov a okoloidúcich s aktívnym Wi-Fi sú detekované zariadeniami značky Cisco Meraki
 • počty návštevníkov a ich pohyb v čase a priestore rozpoznávajú inteligentné kamery a ich presný lokalizačný systém
 • údaje o transakciách a tržbách získané prepojeníms POS systémami
 • externé faktory – napríklad dni v týždni, sviatky, počasie,..

Ďalšie možnosti a prínosy

 • efektívnejšie využitie pokladní a redukcia radov
 • možnosť selektívneho prístupu k váhajúcim a vracajúcim sa zákazníkom
 • produkt je vhodný najmä pre prevádzky z oblasti maloobchodu, bankovníctva, facility manažmentu a priemyslu
 • je aplikovateľný a účinný v prevádzkach ľubovoľných veľkostí

Voliteľné moduly

Traffic Essentials

 • základná analýza návštevnosti a zaľudnenosti
 • vonkajší potenciál okoloidúcich ľudí v okolí predajne v čase
 • pomer vracajúcich sa vs nových zákazníkov
 • čas strávený na predajni
 • konverzia okoloidúcich na návštevníkov
 • frekvencia návštev a lojalita zákazníkov

People Counting

 • presná analýza návštevnosti a zaľudnenosti
 • presné monitorovanie počtu ľudí na bránach prevádzky
 • prehľad o presnom počte návštevníkov, ktorí vstúpili do prevádzky, zdržujú sa v nej alebo odišli
 • počítanie presnej konverzie návštevníkov na zákazníkov (potrebný Store Productivity modul)

Store Productivity

 • základné ukazovateľe predaja (zákazníci, tržby, ATV, UPT ) na základe analýzy transakčných dát
 • umožňuje porovnávať základné ukazovateľe predaja (aj na úrovni produktovej kategórie) s ostatnými metrikami v systéme
 • v spojení s People Counting modulom umožňuje počítanie takých dôležitých metrík akými sú konverzia a výdajnosť návštevníka
 • integrácia s rôznymi POS systémami

In­Store Behavior & Product Zones Performance

 • základná analýza správania návštevníkov na predajnej ploche predajne prostredníctvom monitorovania ich presnej polohy na predajnej ploche
 • prehľad o miestach, kde sa ľudia najviac zdržujú, identifikácia studených zón a úzkych hrdiel
 • prehľad o trendoch v návštevnosti produktových zón a ich exponovanosti na základe dát o presnom pohybe zákazníkov po predajni
 • porovnanie zón podľa návštevnosti a celkového času, ktorý v nich zákaznici trávia
 • porovnanie ukazovateľov výkonnosti produktových zón s inými metrikami v systéme
 • sledovanie predajnej výkonnosti produktových zón (potrebný Store Productivity modul)

Service Lane Performance

 • analytika vyťaženia a výkonnosti obslužných zón ­ napr. Pokladní
 • analýza radov pri pokladniach
 • umožňuje optimalizáciu počtu otvorených obslužných zón

Cross­shopping

 • analytika migrácie zákazníkov medzi prevádzkami siete

Stiahnuť produktový list v .pdf