kontakty

Domácnosti
 • jednoduché zasielanie faxových správ cez e-mail
 • žiadne faxové zariadenie, tonery ani papier
 • bez faxovej prípojky, bez blokovania telefónnej linky

Faxovanie efektívne ako e-mail

Odosielať a prijímať faxové správy môžete teraz úplne elegantne a pohodlne. Služba fax:LINK vám umožní jednoduché faxovanie prostredníctvom internetu. Ušetríte náklady na faxový prístroj a na jeho prevádzku a nepotrebujete mať zriadenú ani faxovú prípojku. Službu fax:LINK oceníte na cestách, ak potrebujete mať doručené dôležité dokumenty, zmluvy, schválené objednávky a pod. S faxovou správou môžete pracovať ako s e-mailom, môžete ju preposlať ďalej, tlačiť či upravovať.

Ako služba funguje

 • Služba fax:LINK funguje rovnako jednoducho ako odosielanie a prijímanie e-mailov.

  Pri odosielaní faxu pošlete adresátovi bežný e-mail - text, prípadne prílohy. Špeciálny e-mailový server sa postará o preloženie e-mailu na faxovú správu, ktorá je doručená do faxového prístroja prijímateľa. Ak odosielateľ posiela fax vám, bude správa doručená do vašej e-mailovej schránky ako príloha e-mailu vo formáte .pdf. Vo firme s veľkým využívaním faxovania môže mať svoje faxové číslo každý zamestnanec.

Možnosti a výhody

 • jednoduché zriadenie
 • nulové vstupné náklady, minimálne prevádzkové náklady
 • úspora času pri odosielaní a prijímaní faxovej správy
 • dostupné, efektívne a jednoduché riešenie
 • geografická nezávislosť, mobilita
 • rýchle spracovanie dokumentov, bez tlače s jednoduchou archiváciou správ
 • možnosť hromadného posielania faxov
 • práca s faxom podobná e-mailu – tlač, preposielanie, úprava, poznámky
 • bezplatná služba webcare – kompletné informácie o uskutočnených faxových spojeniach
 • ochrana životného prostredia

Stiahnuť produktový list v .pdf