kontakty

Domácnosti

Kontakty

Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
IČO: 35 954 612, IČ DPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094

e-mail:
V prípade záujmu o služby x:LINK kontaktujte info@slovanet.net
V prípade záujmu o služby x:GATE kontaktujte wholesale@slovanet.net
V prípade záujmu o služby x:OFFICE kontaktujte budovy@slovanet.net

Verejné obstarávanie: vo@slovanet.net

web: www.slovanet.sk/biznis

Banská Bystrica:

Slovanet, a. s.
Europa Business Center,
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Košice:

Slovanet, a. s.
Werferova 3, 040 11 Košice 11

Trenčín:

Slovanet, a. s.
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Poprad

Slovanet, a. s.
Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad

Žilina:

Slovanet, a. s.
Budova S&T Žilina,
S&T Varias s.r.o.. Priemyselná ulica 2, 010 01 Žilina