kontakty

Domácnosti
 • proaktívne monitorovanie a analýza lokálnych klimatických podmienok v reálnom čase
 • úspora času a nákladov vďaka automatizácii
 • notifikácie a alarmy pri presiahnutí hraničných hodnôt

Merajte a kontrolujte lokálnu mikroklímu automaticky a efektívne

Získajte prehľad o teplote, vlhkosti a mnohých ďalších dôležitých klimatických údajoch v exteriéri, interiéri alebo v menších priestorových jednotkách.

Využite najmodernejšie riešenie Slovanetu v oblasti internetu vecí (IoT) využívajúce bezdrôtové senzory, ktoré umožňuje zvýšiť mieru vašej automatizácie, kvality riadenia a efektívnosti.

Cez webový monitorovací portál získate prehľad o aktuálnom stave, kompletnú históriu meraní ale aj automatické výstrahy (e-mail, SMS) pri prekročení nastavených limitov teploty, vlhkosti, CO2 a ďalších klimatických podmienok, na ktoré môžete okamžite reagovať.

 

Prínosy v prevádzkach mnohých odvetví

 • výroba, skladovanie a predaj potravín, chemikálií a iných klimaticky citlivých komodít
 • gastronomické prevádzky, chladiace zariadenia a sklady
 • citlivé výrobné procesy v priemysle
 • poľnohospodárska produkcia a chov zvierat
 • zabezpečenie kvalitného pracovného prostredia a klimatických podmienok v budovách
 • protipožiarna ochrana
 • ochrana exponátov, depozitárov múzeí a mikroklímy historických budov
 • zdravotníctvo a mnohé ďalšie oblasti

Zautomatizujte procesy a ušetrite

Ak je pre vašu prevádzku nutná pravidelná evidencia a analýza nameraných klimatických hodnôt, máte príležitosť skončiť s pracným, často chybovým a najmä neefektívnym ručným meraním a zaznamenávaním.

Riešenie lora:LINK MIKROKLÍMA umožňuje automatizáciu týchto činností pomocou inteligentných bezdrôtových senzorov, siete internetu vecí a monitorovaciemu portálu s množstvom zobrazovacích a výstražných funkcií.

Prepojenie cez modernú a bezpečnú sieť

Namerané dáta zo senzorov sú odosielané prostredníctvom bezdrôtovej IoT LoRaWAN siete Slovanetu, špeciálne určenej pre internet vecí.

Vďaka vlastnostiam tejto siete je možné bezpečne prenášať malé objemy dát na veľké vzdialenosti a bez nutnosti pripájania senzorov do bežného internetu či mobilných sietí. Minimálna spotreba energie pri meraní aj prenose dát navyše umožňuje výdrž batérií senzorov až niekoľko rokov.

Prehľady, história meraní a výstrahy

Súčasťou riešenia lora:LINK MIKROKLÍMA je prístup na monitorovací webový portál. Portál poskytuje prehľady a vizualizáciu monitorovaných dát, ich aktuálny stav, kompletnú históriu meraní jednotlivých senzorov a výstrahy pri prekročení povolených hodnôt. Výrazne tým zjednodušuje evidenciu, tvorbu reportov a prijímanie rozhodnutí.

Ochrana priestorov, produktov a zdravia

Vďaka nastaviteľným notifikáciám a alarmom sa spoľahlivo dozviete, ak sa sledované klimatické podmienky odchýlia od tolerovaných hodnôt. Riešenie vás o prekročení okamžite informuje e-mailom alebo cez SMS.

Nápravu tak môžete zabezpečiť včas predtým, než dôjde k nenávratnému znehodnoteniu monitorovaných priestorov, produktov, potravín, či negatívnemu vplyvu na zdravie ľudí alebo zvierat.

Výhody riešenia lora:LINK MIKROKLÍMA

 • bezdrôtové monitorovanie parametrov prostredia v interiéri aj exteriéri
 • automatizácia každodenných meraní zvyšuje ich spoľahlivosť a efektivitu
 • ochrana pred znehodnotením tovarov a exponátov
 • webový portál s prehľadom aktuálneho stavu, histórie a štatistík
 • nastaviteľné upozornenia a alarmy pri presiahnutí definovaných hodnôt (e-mail/SMS)
 • inštalácia senzorov bez zásahu do estetického vzhľadu prostredia
 • možnosť akreditovanej kalibrácie
 • flexibilne škálovateľné riešenie

Stiahnuť produktový list v .pdf