kontakty

Domácnosti
 • inovatívne a efektívne riešenie riadenia odpadovej logistiky
 • monitorovanie zberných nádob a inteligentné plánovanie zberných termínov a trás
 • okamžité zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie kvality života občanov

Porozumejte vášmu odpadu

Vyvážať odpad v cykloch podľa harmonogramu je neefektívne a neekologické. Často sa totiž obsluhujú aj zberné nádoby, ktoré sú takmer úplne prázdne. Ultrazvukové senzory Sensoneo umiestnené v monitorovaných kontajneroch vám poskytnú presný prehľad o výške odpadu a jeho odhadovanej váhe.
Prostredníctvom intuitívneho webového rozhrania a mobilnej aplikácie môžete sledovať aktuálny vývoj naplnenosti zberných nádob.

Optimalizácia nákladov a spokojný občan

Riešenie lora:LINK WASTE pomáha optimalizovať logistiku vývozu odpadu, čím prispieva nielen k zníženiu prevádzkových nákladov, ale aj k zlepšeniu kvality života pre občanov.
Vyvážanie odpadu podľa reálnej potreby minimalizuje počet výjazdov, spotrebu pohonných hmôt, opotrebenie vozidiel a nevyhnutný pracovný čas. Výsledkom je zníženie emisií, hluku a zápachu, zefektívnenie dopravy a účinná minimalizácia problémov s preplnenými, prevrátenými či poškodenými zbernými nádobami.

Moderná a bezpečná komunikačná sieť

Údaje zo senzorov sú odosielané prostredníctvom LoRaWAN siete Slovanetu určenej pre internet vecí. Vďaka vlastnostiam siete je možné bezpečne posielať malé objemy dát na veľké vzdialenosti, a to bez nutnosti pripájania do bežného internetu či mobilných sietí.
Spotreba energie je pri využívaní LoRaWAN siete minimálna, vďaka čomu dokážu batérie senzorov vydržať aj niekoľko rokov.

Vlastnosti

  • riešenie patriace do konceptu SmartCity
  • inteligentné monitorovanie naplnenosti zberných nádob určených pre akýkoľvek typ odpadu
  • optimalizácia zvozovej logistiky a okamžité zníženie prevádzkových nákladov
  • automatické hlásenie prevrátenia a požiaru zbernej nádoby
  • transparentnosť riadenia odpadov pre verejnosť aj cez bezplatnú mobilnú mapovú aplikáciu
  • údaje sú odosielané bezpečne cez LoRaWAN sieť Slovanetu
  • flexibilne škálovateľné riešenie s možnosťou priebežného dopĺňania ďalších senzorov

Intuitívna aplikácia pre obsluhu aj verejnosť

Súčasťou riešenia lora:LINK WASTE je verejne dostupná a bezplatná mobilná aplikácia, pomocou ktorej môže ktokoľvek vidieť mapu s polohou kontajnerov vo svojom okolí a naživo aj stav ich zaplnenia. Aplikácia funguje v dvoch režimoch.

V režime OperátorVodič je možné detailne sledovať aktuálny stav zaplnenia všetkých monitorovaných kontajnerov, prijímať notifikácie a pristupovať ku grafickým prehľadom a reportom. Aplikácia tiež efektívne naplánuje odvoz odpadu a vodiča naviguje podľa optimálnej trasy. Počas prebiehajúceho výjazdu (odvoz odpadu) môže vodič prostredníctvom rôznych funkcií informovať operátora/stredisko o zmenách na stojiskách, poškodeniach a pod.

Na úrovni Občan môže obyvateľ sledovaného mesta vyhľadať najbližší kontajner vhodný pre konkrétny typ a objem odpadu. Má tiež možnosť informovať poskytovateľa komunálnych služieb o stave jednotlivých stojísk alebo poškodeniach a prispievať tak k udržovaniu poriadku a čistoty vo svojom okolí.

Stiahnuť produktový list v .pdf