kontakty

Domácnosti

Manažment kvality

Politika integrovaného systému manažérstva

Slovanet je jedným z najväčších telekomunikačných operátorov a poskytovateľom služieb internetu, telefonovania, televízie a dátových služieb na Slovensku. Všetky činnosti vykonáva s dôrazom na kvalitu ponúkaných produktov a s čo najmenším dopadom na životné prostredie a bezpečnosť osôb. Tento záväzok realizuje:

  • trvalým zvyšovaním efektívnosti integrovaného systému manažérstva (ISM),
  • plnením legislatívnych a iných požiadaviek pre oblasť životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • plnením požiadaviek zákazníkov a trvalým zvyšovaním ich spokojnosti,
  • efektívnym využívaním materiálov a prírodných zdrojov,
  • separáciou, opätovným zhodnocovaním a ekologickou likvidáciou vznikajúcich odpadov,
  • prevenciou nehôd a pracovných úrazov nielen u vlastných zamestnancov, ale aj u dodávateľov a partnerov,
  • systematickým vzdelávaním zamestnancov, zvyšovaním ich motivácie a povedomia v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti pri práci a kvality vykonávaných prác.