kontakty

Domácnosti
 

Ochrana osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Naša spoločnosť sa intenzívne venuje trvalému zabezpečovaniu ochrany spracúvaných osobných údajov a ostatných dát aj v súvislosti s účinnosťou:

Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR

 

V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúvame osobné údaje čo v najmenšom objeme, ktoré nám môžu byť v zmysle uvedených zákonných noriem poskytnuté.

Data Protection Officer

V spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu – Data Protection Officer (DPO), na ktorú sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami o informácie k spracúvaniu osobných údajov Slovanetom alebo s požiadavkou o realizáciu niektorého z práv dotknutých osôb v zmysle nariadenia GDPR:

Kontaktovať zodpovednú osobu môže dotknutá osoba emailom.

Ing. Jozef Priesol, PhD.
email:

Naše certifikácie a vzdelávanie zamestnancov

V súvislosti s ochranou osobných údajov a zabezpečovaním informačnej bezpečnosti máme implementovaný a certifikovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti (SMIB) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 27001:2013. Jeho súčasťou je dokument: DOK-SMIB-001 Bezpečnostná politika a ostatné riadené – interné dokumenty, ktoré upravujú princípy týkajúce sa zabezpečovania ochrany osobných údajov. Ďalším certifikovaným manažérskym systémom je systém riadenia IT služieb (ITSMS) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 20000-1:2011. Ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov sú súčasťou aktualizovaného bezpečnostného projektu.

V našej spoločnosti zamestnanci absolvujú účelové školenia o ochrane osobných údajov v pravidelných intervaloch. Od 01.06.2017 sme realizovali interný projekt na prípravu a implementáciu požiadaviek nariadenia GDPR a o jeho jednotlivých etapách pravidelne informujeme a vzdelávame našich zamestnancov.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov

Podmienky a podrobnosti spracúvania osobných údajov v spoločnosti Slovanet, a.s. sú uvedené v rozsiahlom dokumente Podmienky spracúvania osobných údajov

Zásady používania súborov cookie na stránkach www.slovanet.net

Stránky portfólia spoločnosti Slovanet používajú cookies, vďaka ktorým zabezpečujeme lepšie služby. Viac info sa dočítate TU.

Ďalšie informácie, dokumenty a odkazy

Zoznam sprostredkovateľov