kontakty

Domácnosti

Ocenenia

Slovanet, ako významná spoločnosť na slovenskom telekomunikačnom trhu, získal viacero ocenení a umiestnení v domácich a medzinárodných rebríčkoch. Medzi najdôležitejšie patria:

Za rok 2017 bol Slovanet vyhodnotený Národným informačným strediskom SR ako „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“. Toto ocenenie potvrdzuje spoľahlivosť podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania a vydávané je na základe kritérií Európskej komisie pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov.

ROK 2017

Za rok 2017 bol Slovanet vyhodnotený Národným informačným strediskom SR ako „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“. Toto ocenenie potvrdzuje spoľahlivosť podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania a vydávané je na základe kritérií Európskej komisie pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov.

Slovanet v programe Microsoft Partner Network spoločnosti Microsoft v roku 2017 obhájil partnerský status v kompetenciách Silver Application Development, Silver Devices and Deployment, Silver Midmarket Solution Provider, ktoré využije pri poskytovaní IT služieb na báze Microsoft platformy.

Slovanet v roku 2017 taktiež obhájil status Platinum partnera spoločnosti Fortinet, svetového výrobcu špecializovaných zariadení pre IT bezpečnosť. Zároveň si udržal aj extra status Partner of Excellence, ktorý spoločnosť Fortinet udeľuje technologicky najvyspelejším partnerom. Za projekt „Komplexné riešenie hraničných Firewallov“ pre spoločnosť Generali poisťovňa bol Slovanet v roku 2015 ocenený spoločnosťou Fortinet ako Fortinet Partner roka 2015 – TOP Commercial Project.

Slovanet v roku 2017 opätovne potvrdil pozíciu Platinum Partnera spoločnosti ESET.

ROK 2016

Za rok 2016 bol Slovanet vyhodnotený Národným informačným strediskom SR ako "Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní". Toto ocenenie potvrdzuje spoľahlivosť podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania a vydávané je na základe kritérií Európskej komisie pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov.

Slovanet v programe Microsoft Partner Network spoločnosti Microsoft v roku 2016 obhájil partnerský status v oblasti Network Services (Managed & Hosted Solutions), v kompetenciách Silver Application Development, Silver Devices and Deployment, Silver Midmarket Solution Provider, ktoré využije pri poskytovaní IT služieb na báze Microsoft platformy.

Slovanet je autorizovaným a certifikovaným partnerom spoločnosti Cisco Systems na úrovni Cisco Premier Certified Partner. V roku 2016 získal Slovanet ako prvý na Slovensku partnerský status Cisco Cloud and Managed Services Advanced Partner, čo Slovanetu umožňuje poskytovat certifikované Cisco Powered IaaS cloudové služby.

Slovanet v roku 2016 obhájil status Platinum partnera spoločnosti Fortinet, svetového výrobcu špecializovaných zariadení pre IT bezpečnosť. Zároveň si udržal aj extra status Partner of Excellence, ktorý spoločnosť Fortinet udeľuje technologicky najvyspelejším partnerom.

Slovanet má certifikovaný integrovaný systém manažérstva v súlade s medzinárodnými normami ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (enviroment), OHSAS 18001 (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). V roku 2016 opätovne úspešne absolvoval recertifikačný audit uvedených manažérskych systémov. V roku 2016 bol Slovanet certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 (informačná bezpečnosť).

Slovanet v roku 2016 získal pozíciu Platinum Partnera spoločnosti ESET.

V roku 2016 Slovanet začal ako prvý na Slovensku postupne budovať novú sieť pre tzv. internet vecí (IoT – Internet od Things) na báze technológie LoRaWAN, prvú svojho druhu na Slovensku.

ROK 2015

Slovanet v roku 2015 získal status Platinum partnera spoločnosti Fortinet, svetového výrobcu špecializovaných zariadení pre IT bezpečnosť. Zároveň si udržal aj extra status Partner of Excellence, ktorý spoločnosť Fortinet udeľuje technologicky najvyspelejším partnerom.

Slovanet v roku 2015 opätovne obhájil aj svoju pozíciu Gold Partnera spoločnosti ESET.

Aj v roku 2015 bol Slovanet vyhodnotený Národným informačným strediskom SR ako „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“. Ocenenie potvrdzuje spoľahlivosť podniku v plnení záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania.

Za projekt „Komplexné riešenie hraničných Firewallov“ pre spoločnosť Generali poisťovňa bol Slovanet v roku 2015 ocenený spoločnosťou Fortinet ako Fortinet Partner roka 2015 – TOP Commercial Project.

V závere roku 2015 bola značka Slovanet prvýkrát nominovaná do programu Superbrands 2016 - nezávislej medzinárodne pôsobiacej autority v oblasti hodnotenia a odmeňovania obchodných značiek. Do nominácie Superbrands sa tento rok dostalo len dve promile značiek pôsobiacich na Slovensku.

ROK 2014

Za rok 2014 bol Slovanet vyhodnotený Národným informačným strediskom SR ako "Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní". Toto ocenenie potvrdzuje spoľahlivosť podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania a vydávané je na základe kritérií Európskej komisie pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov.

Za unikátny projekt modernizácie a zefektívnenia IT systémov pre mesto Skalica získal Slovanet prestížnu Cenu ITAPA 2014.

ROK 2013

Za svoju stratégiu a inovatívnosť bol Slovanet v roku 2013 ocenený titulom National Champion v kategórii Infosys Business of the Year Award v rámci medzinárodnej podnikateľskej súťaže European Business Awards. Slovanet v roku 2013 opätovne potvrdil svoju pozíciu Gold partnera spoločnosti Fortinet, svetového výrobcu špecializovaných zariadení pre IT bezpečnosť. Zároveň ho rozšíril o extra status Partner of Excellence.

Slovanet v roku 2013 po tretíkrát obhájil status Gold Partner spoločnosti ESET.

ROK 2012

Podľa rebríčka TREND Top Telecom 2012 je Slovanet podnikom s najvyšším počtom internetových klientov spomedzi alternatívnych telekomunikačných operátorov.

V programe Microsoft Certified Partner spoločnosti Microsoft Slovanet v roku 2012 obhájil partnerský status v kompetenciách Silver Midmarket Solution Provider, Silver Desktop a Silver Independent Software Vendor, ktoré využije pri poskytovaní IT služieb na báze Microsoft platformy.

Slovanet v roku 2012 obhájil svoj status Gold Partnera spoločnosti ESET.

ROK 2011

Podľa rebríčka TREND Top Telecom za rok 2011 sa stal Slovanet podnikom s najvyšším počtom internetových klientov spomedzi alternatívnych telekomunikačných operátorov, taktiež patrí do prvej trojky celoslovensky pôsobiacich podnikov s najvyšším rastom predaja internetových služieb.

Slovanet v roku 2011 dosiahol pozíciu Gold Partner spoločnosti Fortinet, svetového výrobcu zariadení pre IT bezpečnosť. Rovnaký status dosiahol vďaka sérii školení svojich pracovníkov aj v oblasti ochrany elektronickej pošty.

V programe Microsoft Certified Partner spoločnosti Microsoft získal Slovanet najvyššiu možnú úroveň partnerstva, Gold Partner, v oblasti riešení optimalizácie infraštruktúry a siete, ako aj v oblasti riešení pre prácu s informáciami.

Slovanet v roku 2011 úspešne dosiahol pozíciu Gold Partnera spoločnosti ESET.

ROK 2010

Slovanet v roku 2010 sa stal autorizovaným a certifikovaným partnerom spoločnosti Cisco Systems na úrovni Premier Partner.

V roku 2010 Slovanet dosiahol pozíciu Bronze Partner spoločnosti Fortinet, svetového výrobcu zariadení pre IT bezpečnosť. Vďaka sérii školení svojich pracovníkov dosiahol v oblasti ochrany elektronickej pošty status Gold Partner.

Podľa rebríčka TREND Top Telecom 2010 je Slovanet spomedzi relevantných konkurentov spoločnosťou s najvyšším medziročným nárastom v predaji dátových služieb.

V roku 2010 v súťaži Najlepšia ročná správa, ktorú organizuje inštitút INEKO s odbornou garanciou KPMG Slovensko a Amrop Hever, získal Slovanet opäť ocenenie Kvalitná ročná správa.

ROK 2009

Slovanet je členom programu Microsoft Certified Partner spoločnosti Microsoft Corporation na úrovni Gold Partner (najvyššia možná úroveň partnerstva) v oblasti riešení optimalizácie infraštruktúry a siete, ako aj v oblasti riešení pre prácu s informáciami.

Autorizovaným a certifikovaným partnerom americkej spoločnosti Cisco Systems, Inc., sa stal Slovanet na úrovni Premier Partner.

Ocenenie Channel Customer Satisfaction Excellence je najvýznamnejšie ocenenie v oblasti zákazníckej spokojnosti, ktorú si tento svetový líder vo výrobe sieťových riešení vlastnými procesmi sám overuje. Na Slovensku ním koncom roka 2009 disponovalo menej ako 10 spoločností z takmer 250 partnerských firiem. Ocenenie spomedzi domácich operátorov a providerov získal jedine Slovanet.

V roku 2009 v súťaži Najlepšia ročná správa, ktorú organizuje inštitút INEKO s odbornou garanciou KPMG Slovensko a Amrop Hever, získal Slovanet ocenenie Kvalitná ročná správa v printovej aj elektronickej kategórii.

ROK 2008

V súťaži Najlepšia ročná správa 2007, ktorú organizuje inštitút INEKO v spolupráci s týždenníkom Trend a agentúrou SK-media, zvíťazil Slovanet v kategórii Najlepšia elektronická ročná správa a navyše získal aj tretie miesto v printovej kategórii. Tento úspech zaznamenal v konkurencii ďalších 52 spoločností prihlásených do súťaže. Porota ocenila nielen informačnú, finančnú, ale aj komunikačnú úroveň ročnej správy Slovanetu.

Slovanet potvrdil svoju pozíciu medzi špičkou na trhu telekomunikačných služieb. Podľa hodnotenia pravidelného rebríčka TREND Top Telecom 2008 narástol Slovanet za uplynulý rok vo veľkoobchode najviac zo slovenských operátorov. Zároveň je spomedzi alternatívnych operátorov najvýznamnejším poskytovateľom širokopásmového internetu a získal tiež najvyšší počet klientov vysokorýchlostného internetu.

ROK 2007

Národný bezpečnostný úrad vydal Slovanetu potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Stal sa tak jediným telekomunikačným operátorom na Slovensku, ktorý je držiteľom tohto certifikátu. Pre Slovanet to znamená predovšetkým možnosť realizovať aj zákazky pre spoločnosti a organizácie, pracujúce s utajovanými skutočnosťami v zmysle zákona.

Slovanet v roku 2007 sa po prvýkrát zapojil do súťaže o Najlepšiu ročnú správu, ktorej koordinátorom je Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a v kategórii elektronických ročných správ získal diplom Kvalitná ročná správa.

Telekomunikačný operátor Slovanet je na Slovensku najväčším alternatívnym poskytovateľom vysokorýchlostného internetu. Toto prvenstvo získal v prestížnych každoročných hodnoteniach TREND Top Telecom 2007. Na základe aktuálneho rebríčka Slovanet tiež zaznamenal prvenstvo v náraste predaja veľkoobchodných telekomunikačných služieb.

Rebríček prieskumnej spoločnosti United Interactive potvrdil, že Slovanet je telekomunikačnou spoločnosťou s najlepším zákazníckym servisom. V konkurencii jedenástich spoločností telco sektora na Slovensku Slovanet obsadil prvú priečku a nechal tak za sebou aj významných operátorov, vrátane veľkej trojky.