kontakty

Domácnosti

Partneri

Slovanet je členom a partnerom viacerých inštitúcií a spoločností, ktoré aktívne pôsobia na telekomunikačnom a IT trhu. Je držiteľom viacerých certifikátov a ocenení.

Slovanet je členom Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO), Asociácie Prevádzkovateľov Káblovej Televízie (APKT) a Partnerstiev pre prosperitu (PPP).

Za rok 2017 bol Slovanet vyhodnotený Národným informačným strediskom SR ako „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“. Toto ocenenie potvrdzuje spoľahlivosť podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania a vydávané je na základe kritérií Európskej komisie pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov.

Slovanet v programe Microsoft Partner Network spoločnosti Microsoft v roku 2016 obhájil partnerský status v oblasti Network Services (Managed & Hosted Solutions), v kompetenciách Silver Application Development, Silver Devices and Deployment, Silver Midmarket Solution Provider, ktoré využije pri poskytovaní IT služieb na báze Microsoft platformy.

Slovanet je autorizovaným a certifikovaným partnerom spoločnosti Cisco Systems na úrovni Cisco Premier Certified Partner. V roku 2016 získal Slovanet ako prvý na Slovensku partnerský status Cisco Cloud and Managed Services Advanced Partner, čo Slovanetu umožňuje poskytovat certifikované Cisco Powered IaaS cloudové služby.

Slovanet v roku 2016 obhájil status Platinum partnera spoločnosti Fortinet, svetového výrobcu špecializovaných zariadení pre IT bezpečnosť. Zároveň si udržal aj extra status Partner of Excellence, ktorý spoločnosť Fortinet udeľuje technologicky najvyspelejším partnerom.

Významným obchodným partnerom je Slovanet aj pre predchádzajúceho akcionára Asseco Central Europe, dodávateľa komplexných IT riešení v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, stavebného sporenia a zdravotného poistenia.

Ako jednému z mála telekomunikačných podnikov bolo Slovanetu vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.

Slovanet má certifikovaný integrovaný systém manažérstva v súlade s medzinárodnými normami ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (enviroment), OHSAS 18001 (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). V roku 2016 opätovne úspešne absolvoval recertifikačný audit uvedených manažérskych systémov. V roku 2016 bol Slovanet certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 (informačná bezpečnosť).

Slovanet v roku 2016 získal pozíciu Platinum Partnera spoločnosti ESET.