kontakty

Domácnosti

Projekty EU

Slovanet v rámci svojich aktivít realizoval alebo realizuje aj viaceré významné projekty z oblastí výskumu a vývoja, vzdelávania zamestnancov či poskytovania inovatívnych produktov. Táto stránka uvádza viac informácii o vybraných projektoch.

Platforma pre internet vecí a multimediálne služby

V roku 2017 Slovanet získal podporu pre svoj projekt vybudovania a prevádzky infraštruktúry pre prenos multimediálneho obsahu prostredníctvom technológií OTT MS a IoT vo vybraných oblastiach stredného a východného Slovenska. Plánovaný začiatok realizácie projektu je v polovici roka 2018. Viac info

Vzdelávanie a zvyšovanie zručností zamestnancov

V roku 2010 Slovanet využil v rámci vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností zamestnancov okrem vlastných zdrojov aj prostriedky získané z Európskeho sociálneho fondu pre projekt posilnenia konkurencieschopnosti a adaptability prostredníctvom vzdelávania zamestnancov. Viac info

SPAMIA

Pod akronymom SPAMIA spoločnosť Slovanet v rokoch 2010-2013 realizovala výskumno-vývojový projekt nových algoritmov rozpoznávania nevyžiadanej elektronickej komunikácie, podporený aj zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac info