kontakty

Domácnosti

Realizované riešenia

Alfa Bio

Spoločnosť Alfa Bio vznikla na myšlienke svojho zakladateľa Jána Luntera: „Prispieť k zmenám stravovacích návykov na Slovensku“ so zreteľom na ľudské zdravie a kvalitu vyrábaných potravín. S daným partnerom sa spoločnosť Slovanet zamerala najmä na virtuálizáciu serverov, zavedenie do praxe tzv. mobilného lcoudu. Cloud platforma je navrhnutá ako All-In-One vysoko dostupné riešenie, ktoré poskytuje pre užívateľa spojenie výhod prevádzkovej úspory virtualizáciou viacerých služieb na jednom hardvérovom podklade a zároveň umožňuje zachovať vysokú bezpečnosť privátneho riešenia. Služba je poskytovaná na systéme Dell VRTX. Dell VRTX je modulárna platforma ktorá v sebe kombinuje blade server, úložisko, sieťové prvky a manažment v jednom šasi. Slovanet klientovi poskytol podporu pre systém VRTX – podpora zahŕňa 4 h On-Site servis,technik príde k objednávateľovi do 4 hodín na servisný zásah, ktorý sa týka systému VRTX, implementáciu - zahŕňala dodávku zariadení v inštalačnej skrini /RACKu/ do priestorov zákazníka, inštaláciu hypervízora VMware vSphere, pripojenie do LAN siete zákazníka a odovzdanie administrátorských účtov pre platformu. Taktiež spravuje pre klienta celú platformu – služba poskytuje kompletnú vzdialenú správu cloud platformy po úroveň operačného systému a telefonickú podporu riešenia.

Využívané služby:


Piktogram - safe:LINK Piktogram - vpn:LINK Piktogram - safe:LINK Piktogram - internet:LINK Piktogram - cloud:LINK

 

Aquapark Poprad

Aquapark Poprad, významná spoločnosť v oblasti hotelových, kúpeľných a iných služieb, je referenčným a zmluvným partnerom Slovanetu už niekoľko rokov. Okrem už poskytovaných služieb, počas minulého roka navýšil Slovanet, konkrétne pre hotelovú časť aquaparku, rýchlosť na 100/100 Mps, linku na optickej infraštruktúre, pre zvýšenie bezpečnosti sa použila technológia fortigate a zároveň sa vybudovalo pokrytie pre wifi pre celú hotelovú časť a spoločné priestory hotela s prevádzkou wifi portálu. V rámci riešení boli dodané nové PoE switche. V rámci existujúcich služieb boli zachované IPTV služby pre národné tréningové centrum (NTC) pri Aquaparku (ktoré je pod správou Aquaparku) a taktiež prenájom optických vlákien pre NTC.

Horizont Resort Stará Lesná

Pre hotel Horizont Resrt v Starej Lesnej spoločnosť Slovanet v rámci ich vlastnej modernizácie pripravila kompletne nové služby. Bola vybudovaná nová infraštruktúra, z novovybudovaného uzla Veľká Lomnica, pre poskytovanie internetových služieb (licencované rádio NEC), IPTV (hibox) a služieb zabezpečujúcich prevádzku wifi zón (prevádzka wifi portálu) pre celý hotel na technológii ruckus. Pre hotel v Starej Lesnej je vybudované záložné pripojenie z ďalšieho nášho uzla v rámci Popradu . Poprad aj Stará Lesná sú navzájom prepojené do jednotného sieťového systému na vrstve L2.

Využívané služby:

Piktogram - internet:LINK Piktogram - aero:LINK

 

 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

patrí medzi dlhoročných zákazníkov Slovanetu. Spoločnosť využíva služby MPLS VPN s prepojením dátových centier CDCP a BCP, hlasové služby a službu chráneného sieťového a systémového prostredia pre bezpečné prevádzkovanie aplikácii CDCP (Private cloud:LINK). V minulom roku 2016 sme zabezpečili rozšírenie služby Private cloud-LINK, upgrade IP telefónie a zriadenie služby safe:LINK spolu s predĺžením viazanosti zmluvy.

Využívané služby:

Piktogram - fax:LINKPiktogram - internet:LINK Piktogram - voice:LINK Piktogram - safe:LINK Piktogram - vpn:LINK

 

Dora Gastro

Spoločnosť DORA Gastro Slovakia, a.s. sa špecializuje na dodávku stravovacích služieb a investície do nemocničných stravovacích zariadení a ich dlhodobé prevádzkovanie. Vzájomná spolupráca sa začala pripojením do VPN siete - prepojenie jeho štyroch lokalít _ BB, TN, PP, TT. V rámci riešenia bol zákazníkovi zriadený IPsec- VPN tunel. Každá z pobočiek má vlastné internetovové pripojenie a cez internet sa pripája do cloudovej infraštruktúry pomocou zabezpečeného IPsec tunela. Riešenie je postavené na platforme virtualizačnej cloud: LINK. Súčasťou riešenia je návrh, ktorý zohľadňuje potreby firmy Dora Gastro na využívanie interných systémov v rôznych lokalitách a na rôznych zariadeniach. Moderný prístup k aplikačnej a relačnej virtualizácii takéto požiadavky spĺňa a naviac dodáva riešeniu vysokú dostupnosť užívateľských aplikácií a ich jednoduchú distribúciu na PC, mobilné zariadenia, tablety či tenké klienty. Rovnako sa pri návrhu dbalo na bezpečnosť, ktorú zabezpečujeme nasadením virtuálneho FortiGate FW. Zákazníkovi sme ponúkli aj produkt LINK na monitorovanie dát.

Využívané služby:

Piktogram - internet:LINK Piktogram - cloud:LINK

 

Mesto Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica patrí k významným klientom spoločnosti Slovanet. V minulom roku bolo pre mesto vybudované redundantné pripojenie vrátane redundancie aj na strane aktívnych prvkov – kostrový router a kostrový prepínač. Ďalšou časťou projektu bola rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry v rámci budovy MsÚ – konkrétne dobudovanie a rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže, výmena a doplnenie prepínačov. Do rackov bol pridaný záložný zdroj elektrickej energie s monitorovacou kartou. U viacerých pobočiek sa zmenilo menej kvalitné pripojenie na optickú prípojku. V budove MsÚ a na viacerých pobočkách boli inštalované WiFi zariadenia Meraki s jednotnou správou. Na námestí SNP bola vybudovaná verejná free WiFi zóna slúžiaca občanom a návštevníkom Mesta Banská Bystrica. Projekt v sebe zahŕňa okrem prvotnej inštalácie jednotlivých zariadení aj ich správu a údržbu. S Mestom Banská Bystrica bol uzavretý zmluvný vzťah na ďalšie 4 roky.

Využívané služby:

Piktogram - fax:LINK Piktogram - internet:LINKPiktogram - voice:LINKPiktogram - vpn:LINK

 

Priemyselný park Šebešťanová/ Nova Trade

Priemyselný park je prvý súkromný priemyselný park na Slovensku. Nachádzajú sa tu administratívne i výrobné haly, v areáli je ľahká strojárska technika, predovšetkým potravinárske stroje a baliaca technika. Predtým bol priemyselný park pripojený licencovaným rádiom. Aby sa skvalitnili služby poskytované spoločnosťou Slovanet a zároveň tak získali konkurenčnú výhodu, do parku bola dobudovaná optika. Tým vznikla i možnosť spolupracovať a zazmluvniť všetky spoločnosti v parku. Momentálne je Slovanet v priemyselnom parku jediný operátor, ktorý poskytuje telekomunikačné služby.

 

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z.

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z. prevádzkuje laboratóriá, oprávnené spracovať a uskladňovať kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a kostnej drene. Je odborným garantom pre rodinnú banku pupočníkovej krvi Cord Blood Center. Register je taktiež členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi BMDW a je napojený i na medzinárodnú výmennú sieť EMDIS. Okrem toho je členom ďalších prestížnych svetových organizácií, ktoré stanovujú štandardy pre kvalitu produktov z pupočníkovej krvi (WMDA, NetCord). Kmeňové bunky, spracované v laboratóriách Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, sú akceptované na liečbu v transplantačných centrách doma a v zahraničí . Spoločnosť Slovanet sa podarilo nadviazal úspešnú spoluprácu v priebehu minulého roka, kedy pre Register zapojili služby ethernet:LINK a prepojili tak ich dve lokality , internet:LINK, server:LINK- Housing a službu voice:LINK pre call centrum.

Využívané služby:

Piktogram - fax:LINK Piktogram - internet:LINK Piktogram - server:LINK Piktogram - voice:LINK Piktogram - ethernet:LINK

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a patrí medzi najdôležitejších klientov spoločnosti Slovanet. Využíva VPN MPLS sieť a s ňou súvisiace služby v oblasti dátových centier, virtualizácie, bezpečnosti, hlasových a videokonferenčných služieb. V priebehu minulého roku začal Slovanet s postupným upgradom hlavných komponentov centrálnej komunikačnej infraštruktúry, čo klientovi prinesie viacero výhod ako napr.: navýšenie komunikačnej rýchlosti prístupovej vrstvy na 10 Gbit/s, prepojenie dátových centier na L2 vrstve, zálohované pripojenie do internetu s automatickým failover mechanizmom. Práce na upgrade boli dokončené začiatkom 2/2017.

Využívané služby:

Piktogram - internet:LINKPiktogram - voice:LINKPiktogram - vpn:LINK