kontakty

Domácnosti
 • bezpečnosť siete bez veľkých investícií
 • bez starostí o správu a aktualizáciu
 • pokrytie všetkých druhov bezpečnostných hrozieb

Chránená sieť - bezpečné podnikanie

Internet sa stal bežným nástrojom, od ktorého závisí vaše podnikanie. S rozvojom jeho využívania prudko vzrástli aj riziká, ktoré túto komunikáciu ohrozujú. Nezabezpečené internetové pripojenie môže využiť zlomyseľný konkurent alebo šikovný hacker na odcudzenie alebo poškodenie citlivých informácií. Veľké firmy do ochrany investujú nemalé finančné prostriedky, no terčom útokov sa čoraz častejšie stávajú aj malé a stredné firmy.

Predíďte hrozbe časových a finančných strát a zabezpečte efektívnu ochranu vašej počítačovej siete a jej používateľov pomocou služby safe:LINK!

Istota a úspora

 • profesionálne zabezpečená sieť bez veľkých investícií
 • úspora personálnych nákladov či nákladov na outsourcing IT odborníka na bezpečnosť
 • výhodná cena nezávislá od počtu používateľov v sieti
 • komplexné integrované riešenie pokrýva ochranu vo všetkých oblastiach bezpečnostných hrozieb

Komplexná ochrana

 • získate 12 základných bezpečnostných služieb – firewall, antivírus, prevenciu prienikov (IPS), antispam, antispyware, web filtering, kategorizovaný web filtering, traffic shaping, virtuálnu privátnu sieť, Data Leak Prevention, Network Access Control a Application Control
 • pomocou doplnkovej služby safe:VPN (Virtuálna privátna sieť) ochránite internú komunikáciu prebiehajúcu medzi pobočkami
 • vďaka variabilite služby získate riešenie podľa vašich potrieb s možnosťou nastavenia práv
 • automatická aktualizácia bezpečnostných aplikácií
 • efektívne využívanie pripojenia na pracovné účely
 • ochrana pred nevyžiadanými a obťažujúcimi e-mailami

Bezpečnostné funkcie

Antivírus

 • ochrana pred vírusmi, červami a inými nebezpečnými aplikáciami
 • kontrola všetkých komunikačných protokolov
 • zachytenie nových vírusov už v deň, keď vzniknú vďaka početnému tímu vyvíjajúcemu antivírusové signatúry po celom svete
 • vysoká kvalita potvrdená stopercentným hodnotením od renomovaného časopisu Virus Bulletin

Firewall

 • zabezpečenie siete proti útokom z vonkajšieho prostredia
 • možné nastavenie na riadenie prístupu do internetu vhodné pre všetky typy sietí

Antispam

 • zabezpečenie vašej e-mailovej schránky pred nevyžiadanou alebo obťažujúcou poštou
 • úspora času s triedením a vymazávaním pošty
 • vynikajúce vlastnosti ocenené cenou Product of the Year (Produkt roka) a cenou časopisu Network Computing

Riadenie internetovej prevádzky (traffic shaping)

 • optimálne využitie šírky pásma
 • záruka potrebnej rýchlosti pripojenia pre dôležité aplikácie

Virtuálna privátna sieť

 • ochrana internej komunikácie vo vnútrofiremnej sieti
 • bezpečná komunikácia pracovníkov v pobočkách v rôznych mestách, zamestnancov pripojených z domu alebo obchodných zástupcov na cestách

Filter obsahu webových stránok (web content filter)

 • nastavenie prístupu vašich zamestnancov na webové stránky v závislosti od ich obsahu
 • zvýšenie efektivity práce
 • obrana pred neúčelným pripojením, ktoré môže zaťažovať vašu sieť
 • nastaviteľné rôzne stupne filtrovania pre rôzne typy používatelov
 • filtrovanie webstránok môže byť statické a dynamické na základe obsahu alebo na základe kategorizácie
 • k dispozícii je 79 kategórií a zároveň možnosť vytvárať vlastné

Technické riešenie:

Systém prevencie útokov IPS (intrusion preventing system)

 • sledovanie a vyhodnocovanie prichádzajúcej komunikácie
 • odvrátenie prichádzajúcich útokov ešte pred vstupom do siete
 • parametre ocenené cenou za najlepšie IDS a IPS riešenie - Best Intrusion Detection and Prevention Solution

Stiahnuť produktový list v .pdf