kontakty

Domácnosti
 • bezpečne uložené výpočtové zdroje
 • stály monitoring dostupnosti
 • škálovateľnosť a redundancia celého riešenia

Vysoká rýchlosť prenosu dát bez zaťaženia vašej linky

Firmy pracujúce s informačnými systémami a rozvíjajúce svoje aktivity prostredníctvom internetu sa už dnes nezaobídu bez spoľahlivých výpočtových zdrojov. Umiestnenie servera vo vlastných priestoroch sa stáva príliš náročné na kapacitu dátového pripojenia, vybavenia priestorov a ich zabezpečenia. Služba server:LINK vás odbremení od starostí s ich umiestnením a zaistí všetky podmienky na jeho bezproblémové a spoľahlivé fungovanie.

Parametre

 • veľkosť prenajatého priestoru: rack/polrack/1 miesto v racku, (tzv. 1 unit)
 • rýchlosť pripojenia: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s

Výhody služby

 • úspora nákladov spojená s vybudovaním vlastných priestorov
 • vysoká rýchlosť pripojenia v rámci Slovenska a v zahraničí
 • neobmedzený objem prenesených dát
 • stála dostupnosť služieb (dvojnásobne zálohované pripojenie do kostrovej siete na optickej infraštruktúre, záložné zdroje elektrickej energie)
 • nepretržitá dostupnosť priestorov, možnosť reštartov na diaľku 24 hodín / 7 dní v týždni
 • služby na mieru (od 1 servera až po celý rack, od 10 Mbit/s až po 1 Gbit/s)
 • široká škála súvisiacich a doplnkových služieb (zálohovanie DNS a mailserverov, registrácia a správa domén, prideľovanie IP adries, mesačný online prehľad využívania služby, správa serverov a pod.)

Bezpečné priestory

 • vstup do technologickej miestnosti 24 hodín / 7 dní v týždni povolený len pre oprávnené osoby na základe overenia ich totožnosti
 • uzamknuté priestory a rozvádzače, kamerový systém, stála strážna služba
 • elektronický zabezpečovací systém
 • 24 hodín / 7 dní v týždni dohľad Monitorovacieho centra siete
 • konštantná teplota priestorov dátového centra
 • redundancia klimatizačných jednotiek
 • ochrana proti zmenám vlhkosti, bezprašné prostredie, protipožiarna ochrana

Stiahnuť produktový list v .pdf