kontakty

Domácnosti
 • moderná platforma pre virtualizáciu aplikácií a pracovných staníc
 • centrálna správa desktopov a aplikácií
 • prístup nezávislý od operačného systému a koncových zariadení

Spoľahlivá infraštruktúra pre virtuálny desktop

Produkt vdi:LINK (Desktop-as-a-Service) ponúka nový rozmer virtualizácie pracovných staníc a aplikácií prostredníctvom platformy, účelovo vytvorenej pre mobilnú cloudovú éru. V nadväznosti na to najlepšie z mobilného prostredia a cloudu predstavuje vdi:LINK tradičné VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ako jednoduché, bezpečné, rýchle a škálovateľné riešenie. Produkt je založený na platforme VMware Horizon a optimalizovaný pre virtuálne, softvérovo definované data centrum (vDC) cloud:LINK  aj vďaka plnej podpore technológií VMware vSAN All Flash a VMware NSX.Scenáre nasadenia podľa potreby

Produkt vdi:LINK poskytuje 3 scenáre implementácie, ktoré závisia od konkrétnych požiadaviek zákazníka a finálny dizajn riešenia býva výsledkom komplexnej analýzy prostredia a zámeru zákazníka.

 

 • vdi:LINK | vApp - pre virtualizáciu konkrétnych aplikácii.
 • vdi:LINK | vScreen - pre poskytovanie prístupu k ploche užívateľa v rámci terminálového servera.
 • vdi:LINK | vDesktop - pre poskytovanie plnohodnotných virtualizovaných pracovných staníc s vyhradenými výpočtovými zdrojmi pre používateľa.

Unikátna služba pre užívateľa

Koncoví užívatelia sú aj vďaka cloudovým službám mobilnejší než kedykoľvek predtým. Produkt vdi:LINK im umožňuje  pristupovať k svojím aplikáciám alebo pracovnej ploche prakticky odkiaľkoľvek, kde je dostupné internetové pripojenie. Na prístup k službe môžu použiť akýkoľvek podporovaný webový prehliadač, prípadne softvérového tenkého klienta Horizon Client pre Windows, MacOS, Linux, Android a iOS.

Jednoduchšia správa a zníženie prevádzkových nákladov IT oddelenia

Produkt vdi:LINK prináša do klasického IT sveta nový zjednodušený prístup k poskytovaniu, ochrane a správe pracovných staníc a kancelárskych aplikácií a zároveň zaisťuje, že koncoví užívatelia môžu pracovať kedykoľvek, kdekoľvek a na ktoromkoľvek zariadení.
Virtualizácia pracovných staníc umožňuje IT administrátorom centrálne spravovať jednotný ‘’obraz’’ operačného systému a nastavenia pre zjednodušenie správy, zníženie nákladov a udržanie zhodných parametrov pre všetkých koncových užívateľov.
V podnikovom svete, využivajúcom cloudové a mobilné technológie sa správa a dostupnosť služieb pre koncových užívateľov stáva čoraz dôležitejšou. Strata dát alebo poruchy koncových staníc sú časté problémy, ktoré sa týkajú aj bezpečnosti informácií a procesov v organizáciách. Produkty vdi:LINK sú navrhované tak, aby bolo riziko týchto nežiadúcich javov výrazne minimalizované v porovnaní s tradičným prístupom k budovaniu IT prostredia vo firmách.

Koncové zariadenia pre prístup k službe

 • hardvérový tenký klient, alebo Samsung DeX station
 • existujúci notebook, alebo PC s OS Windows, Linux alebo Mac a inštalovaným VMware Horizon klientom
 • akékoľvek zariadenie s web prehliadačom
 • chytrý mobilný telefón alebo tablet s Android OS, alebo iOS a inštalovaným mobilným VMware Horizon klientom

Výhody služby

 • rýchle nasadenie do produkcie
 • vysoká škálovateľnosť služby (podpora modelu pay as you grow)
 • podpora širokého spektra zariadení
 • úplná kontrola nad virtuálnym desktopom
 • komplexná správa naprieč užívateľmi
 • vyššia bezpečnosť dát
 • transparentné plánovanie IT zdrojov a financií

Stiahnuť prípadovú štúdiu v .pdf

Stiahnuť produktový list v .pdf