kontakty

Domácnosti
 • moderné telefonovanie za nižšie ceny a bez starostí o prevádzku
 • IP pobočková ústredňa s rozmanitými funkciami
 • variabilné využívanie a prispôsobivé riešenie

Moderné hlasové služby- pohodlie a efektivita

Venujte dostatočnú pozornosť ponuke hlasových služieb vašim zákazníkom! Žiadajte kvalitu a cenu zodpovedajúcu súčasnosti. Služba voice:GATE je kompletné riešenie internej a externej hlasovej komunikácie. Bez investičných nákladov vám umožní využívať IP pobočkovú ústrednňu s množstvom užitočných funkcií. Za cenu prispôsobenú rozsiahlosti riešenia získate kompletnú starostlivosť, údržbu a správu systému našimi odborníkmi. Navyše výhodné telefonovanie s využitím technológie VoIP šetrí telekomunikačné náklady vašich zákazníkov.

Úspora a flexibilita

 • žiadne investície do kúpy vlastnej pobočkovej ústredne či inovácie doteraz používanej
 • bez nutnosti vlastniť drahé koncové zariadenia, veľkosť riešenia prispôsobovaná rastu vašich zákazníkov
 • lacnejšie volania na pevné linky a mobilné telefóny (miestne a medzimestské volania už od 0,06 € bez DPH/min.)
 • bezplatné interné volania v rámci vašej a našej siete
 • telefonovanie medzi účastníkmi siete úplne zadarmo 24 hodín denne
 • zľavy na telefonovanie do všetkých zahraničných sietí
 • sekundová tarifikácia

Efektívnejšia práca

 • možnosť využívať internet aj dátové služby (prepojenie pobočiek zákazníkov, VPN atd.)
 • prispôsobenie potrebám vašej firmy – jednoduché pridávanie a odoberanie užívateľov
 • možnosť ponechať si doterajšie telefónne čísla alebo si zvoliť nové
 • bezplatný prehľad volaní a kontrola telekomunikačných nákladov
 • moderné doplnkové služby (CLIP, presmerovanie hovorov, register prijatých/zmeškaných hovorov)
 • prevádzka, správa a dohľad nad systémom – zabezpečujú naši odborníci 24 hodín denne po celý rok
 • rýchle odstránenie porúch pobočkovej ústredne na naše náklady počas celého obdobia prevádzkovania služby

Technické riešenie

Flexibilita riešenia

Službu vám nastavíme tak, že sa plne prispôsobí požiadavkám vašich zákazníkov. V prípade, že vlastnia analógové telefóny, poskytneme vám riešenie, ktoré umožní volať prostredníctvom VoIP a pobočkovej ústredne. Ak sú ich komunikačné nároky vyššie, navrhneme komplexné riešenie s vlastnou ústredňou.

Modernejším a progresívnejším riešením je využitie IP telefónov a softvérových telefónov. Zákazník tak získa množstvo komfortných doplnkových funkcií známych aj z mobilných telefónov. Určite využije možnosť presmerovania hovorov, CLIP/CLIR, odkazovú schránku, prepájanie hovorov či iné doplnkové služby.

A napokon, pri raste vašich zákazníkov dokážeme zabezpečiť aj kombinované riešenia, ktoré budú pozostávať z analógových aj IP telefónov a dátových služieb.

Na VoIP telefonovanie môžete použiť

 • klasický analógový telefón - v kombinácii s jednoduchým prevodníkom ho môžete použiť ako IP telefón
 • IP telefón - moderný typ telefónu s množstvom ďalších užitočných funkcií, ktorý sa využíva nezávisle od počítača
 • softvérový telefón - softvérová aplikácia, ktorá umožní uskutočnovať hovory priamo z počítača alebo smartfónu
Stiahnuť produktový list v .pdf