kontakty

Domácnosti

Väčšinu služieb poskytovaných firemným zákazníkom Slovanet poskytuje prostredníctvom neustále aktualizovaného a dopĺňaného produktového radu x:LINK.

Ide o moderné technické riešenia, ktoré za klienta spravujú priamo naši špecialisti. Spolu s poskytovaním služieb je zabezpečená aj kompletná starostlivosť o zariadenia, ich správu a konfiguráciu. Týmto spôsobom ste odbremenení od vstupných a udržiavacích investícií do mohutnejších riešení, a tiež od nevyhnutnej správy takýchto systémov.

Produktový rad x:LINK zároveň znamená len režijné náklady: platíte zriaďovací poplatok a mesačný paušál ako v prípade iných telekomunikačných služieb. Služby radu x:LINK sú absolútne prispôsobivé, každá služba obsahuje množstvo variantov na výber. Tieto služby pokryjú všetky vaše telekomunikačné potreby od internetu, telefonovania, faxovania, bezpečnosti, až po outsourcing informačných systémov.