Poskytovanie vyjadrení k existencii telekomunikačných sietí

Špeciálna služba, ktorú spoločnosť Slovanet poskytuje spravidla projektantom a stavebníkom, resp. iným subjektom z oblasti telekomunikácií, distribúcie elektriny, plynu, vodárňam a kanalizáciám a pod.

Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení je podľa § 66 ods. 8 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia k stavbe.

Vyjadrenia obsahujú potvrdenie o tom, či Slovanet má alebo nemá v záujmovej územnej oblasti svoje telekomunikačné stavby, vedenia alebo infraštruktúru; v kladnom prípade aj s ich zakreslením (tzv. zákresy).

Slovanet túto službu od 18.5.2021 poskytuje prostredníctvom samostatného portálu na adrese https://vyjadrenia.slovanet.sk/