Flexicomm sa zlučuje s operátorom Slovanet

Vážení zákazníci, v októbri 2020 sa partnerom a investorom spoločnosti Flexicomm s.r.o. stal telekomunikačný operátor Slovanet, a.s. V súlade s plánom spoločnosť Flexicomm od 1.2.2021 zanikne zlúčením so spoločnosťou Slovanet. Po zlúčení Slovanet preberá prevádzku a rozvoj doterajšej siete Flexicomm, technológií a poskytovaných služieb, ako aj zákaznícku starostlivosť a spracovanie platieb za Vaše služby. Prevádzku služieb prevezme Slovanet bez prerušenia, v plnom rozsahu, za rovnakú cenu a s rovnakým spôsobom fakturácie a úhrad (už na účet Slovanetu). Od 1.2.2021 sa tak automaticky stávate zákazníkmi spoločnosti Slovanet.

Koncom januára 2021 by Vám mali byť doručované listy od Slovanetu s podrobným oznamom. Ak ani do stredy 3. februára 2021 nedostanete list od Slovanetu, kontaktujte nás, prosím. Zákazníkom s platnou e-mailovou adresou do 2. januára navyše oznam zašleme aj e-mailom.

 

Aktualizujte si svoje zákaznícke údaje

Ak ste už dostali list od Slovanetu, prosíme Vás, skontrolujte a opravte alebo doplňte Vaše zákaznícke údaje, aby sme s Vami mohli komunikovať najmä elektronicky.

Prejdite na AKTUALIZAČNÚ STRÁNKU, zadajte kód z Vášho listu a pokračujte. Ďakujeme.

  

Nové kontakty pre Vás

•    Služby zákazníkom (zmeny služieb a zmlúv, zmeny Vašich kontaktných údajov, prechod na elektronické a viacmesačné faktúry, otázky ohľadom vysvetlenia faktúr): e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net , tel. číslo:  048 / 28 28 208 (voľba č. 1) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00.

•    Technická podpora (riešenie technických otázok a problémov): e-mail: technickapodpora@slovanet.net , tel. číslo: 048 / 28 28 208  (voľba č. 2) – denne v čase od 8:00 do 20:00

•    Fakturačné oddelenie (otázky ohľadom úhrad): e-mail: platby@slovanet.net , tel. číslo: 048 / 28 28 208  (voľba č. 5) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00

•    Pobočka Slovanetu: Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52, Brezno (OD COOP Jednota, 1. poschodie), tel. č. 048 / 28 28 541, otváracie hodiny sú v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 (v stredu od 8:30, v utorok až štvrtok do 17:00), obedňajšia prestávka je v čase 11:30 – 12:00. V aktuálnom období pandémie sa však prevádzková doba môže zmeniť a možnosť návštevy si preto, prosím, overte vopred. Poznámka: Prevádzka doterajších pobočiek Flexicomm-u v Brezne a v Závadke nad Hronom bola ukončená. Všetky súčasné kontakty Slovanetu (aj na ďalšie pobočky) sú uvedené na webovej stránke www.slovanet.sk/kontakty .

Vybrané zákaznícke informácie

•    ZASIELANIE FAKTÚR A ÚHRADY: budú pokračovať rovnakým spôsobom ako doteraz. Nové faktúry Vám už bude zasielať spoločnosť Slovanet a aj úhrady budú už na nové číslo účtu Slovanetu a s Vaším novým Variabilným symbolom (všetky potrebné údaje budú uvedené na faktúrach od Slovanetu).

•    DÔLEŽITÉ: Ak ste využívali platbu cez faktúry a uhrádzali ich trvalým príkazom na účet Flexicomm-u, neodkladne ho zrušte, počkajte na prvú faktúru od Slovanetu a na základe nej si potom zriaďte nový trvalý príkaz, prípadne si v Slovanete aktivujte úhradu inkasom.

•    Prípadný zostávajúci nedoplatok neodkladne uhraďte, prosím, ešte na pôvodný účet spoločnosti Flexicomm a s doterajším Variabilným symbolom, takúto Vašu platbu ešte spracuje Slovanet (táto možnosť bude len na obmedzenú dobu).

•    V súvislosti so zlúčením spoločnosti Flexicomm so Slovanetom pre Vás dočasne budú platiť doterajšie všeobecné podmienky poskytovania služieb a od 1. 3. 2021 už budú pre Vás platiť Všeobecné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Slovanet (nájdete ich na stránke Dokumenty). Na samostatnej stránke nájdete aj Informácie o ochrane osobných údajov.

Poznámka: túto stránku budeme podľa potreby aktualizovať, navštívte nás opäť.