Carisma (Internito) sa zlučuje s operátorom Slovanet

Vážení zákazníci, po náročnom období príprav sa spoločnosť CARISMA, spol. s r.o., pôsobiaca najmä pod značkou INTERNITO, od 1.12.2020 zlučuje so svojím vlastníkom, telekomunikačným operátorom Slovanet, a.s.

Slovanet preberá prevádzku doterajšej siete CARISMA/INTERNITO, technológií a poskytovaných služieb, ako aj zákaznícku starostlivosť a spracovanie platieb za Vaše služby.

Prevádzku Vašich služieb Slovanet prevezme bez prerušenia, v plnom rozsahu, za rovnakú cenu a s rovnakým spôsobom úhrad. Od 1.12.2020 sa automaticky stávate zákazníkmi spoločnosti Slovanet.

V prvých decembrových dňoch by Vám mali byť doručované listy s podrobným oznamom. Ak ani do štvrtka 3. decembra 2020 nedostanete list od Slovanetu, kontaktujte nás, prosím.

  

Aktualizujte si svoje zákaznícke údaje

Ako prvé Vás prosíme, skontrolujte a opravte alebo doplňte Vaše zákaznícke údaje, aby sme s Vami mohli komunikovať najmä elektronicky.

Prejdite na AKTUALIZAČNÚ STRÁNKU, zadajte kód z Vášho listu a pokračujte.

  

Nové kontakty pre Vás

•    Služby zákazníkom (zmeny služieb a zmlúv, zmeny Vašich kontaktných údajov, prechod na elektronické a viacmesačné faktúry, otázky ohľadom vysvetlenia faktúr alebo SIPO): e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net , tel. číslo:  02 / 208 28 208 (voľba č. 1) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00.

•    Technická podpora (riešenie technických otázok a problémov): e-mail: technickapodpora@slovanet.net , tel. číslo: 02 / 208 28 208  (voľba č. 2) – denne v čase od 8:00 do 20:00

•    Fakturačné oddelenie (otázky ohľadom úhrad): e-mail: platby@slovanet.net , tel. číslo: 02 / 208 28 208  (voľba č. 5) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00

•    Pre komunikáciu v maďarskom jazyku nás naďalej môžete kontaktovať aj na doterajšom telefónnom čísle 0850 111 311.

•    Nová pobočka Slovanetu v Hurbanove: Doterajšia kancelária CARISMA/INTERNITO v Hurbanove presťahovala a zmenila na nové zákaznícke miesto Slovanetu, adresa je: Komárňanská 100, Hurbanovo (v budove Pošty, na 2. poschodí). Otváracia doba je od 8-17h (v pracovných dňoch). Všetky naše súčasné kontakty aj na ďalšie pobočky sú uvedené na webovej stránke www.slovanet.sk/kontakty .

   

 

 

Vybrané zákaznícke informácie

•    ÚHRADY: budú pokračovať rovnakým spôsobom ako doteraz - buď automaticky prostredníctvom SIPO platieb alebo úhradami faktúr, zasielaných už spoločnosťou Slovanet na nové číslo účtu.

•    DÔLEŽITÉ: Ak ste využívali platbu cez faktúry a uhrádzali ich trvalým príkazom, neodkladne ho zrušte, počkajte na prvú faktúru od Slovanetu a na základe nej si potom zriaďte nový trvalý príkaz, prípadne si v Slovanete aktivujte úhradu inkasom.

•    Prípadný zostávajúci nedoplatok neodkladne uhraďte, prosím, ešte na pôvodný účet spoločnosti CARISMA  - IBAN: SK04 1100 0000 0029 4004 5697 a pri platbe uveďte Váš doterajší Variabilný symbol.

•    V súvislosti so zlúčením spoločnosti CARISMA so Slovanetom a zmenami kontaktných údajov sme aktualizovali a zverejňujeme na tomto mieste nasledovné dokumenty týkajúce sa doterajších zákazníkov CARISMA/INTERNITO (PDF):  Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Internet, Reklamačný poriadok a na samostatnej stránke nájdete aj Informácie o ochrane osobných údajov.

 

Pripravované zmeny

Hlavným cieľom prechodu služieb a zákazníkov CARISMA/INTERNITO pod Slovanet je priniesť Vám profesionálnu zákaznícku starostlivosť, zlepšovať kvalitu a ponuku služieb a rozšíriť aj možnosti a komfort úhrad za využívané služby

Okrem toho v priebehu budúceho roka plánujeme uskutočniť revízie existujúcich sietí aj technológií a ich modernizáciu s cieľom zvýšenia technickej kvality a spoľahlivosti poskytovaných služieb.

O ďalších zmenách a novinkách Vás budeme informovať predovšetkým e-mailom alebo formou SMS, preto si, prosím, aktualizujte Vaše kontaktné údaje

  

Informácie pre nových záujemcov

Predaj doterajších produktov CARISMA/INTERNITO skončil a v prevzatých sieťach káblovej televízie/internetu a vo Wi-Fi sieťach už je pre nových záujemcov dostupná akciová ponuka služieb Slovanetu. V prípade záujmu o pripojenie si dostupnosť služieb na Vašej adrese môžete overiť alebo si ich aj objednať v našom ESHOP-e alebo nás kontaktujte.

 

Poznámka: túto stránku budeme najmä v prvých decembrových dňoch priebežne aktualizovať, navštívte nás opäť.