Informácie o novej TV programovej ponuke 

Nový vysielací raster sietí káblovej televízie prevzatých po spoločnosti Carisma (Internito) je vytvorený najmä na základe týchto kritérií:

- Sledovanosť a obľúbenosť: Vychádzali sme z doterajšej oficiálnej ponuky prevzatej od spoločnosti Carisma (Internito), z informácií o obľúbenosti staníc získaných od zákazníkov, ako aj zo skúseností z iných sietí, ktoré vo Vašom regióne Slovanet prevádzkuje.

- Vyššie a nové licenčné poplatky vysielateľom: Predchádzajúci poskytovateľ (spoločnosť Carisma/Internito) podľa nášho preverovania nezohľadňoval fakt, že mnohí vysielatelia postupne zvyšovali licenčné poplatky za šírenie ich televíznych staníc alebo začali požadovať poplatok za vysielanie predtým bezplatných staníc. Aj najsledovanejšie slovenské televízie ako Markíza, JOJ a ďalšie si už za svoje šírenie účtujú platby za každého pripojeného zákazníka. V novej programovej štruktúre sme sa snažili priniesť Vám čo najviac atraktívnych staníc, pričom sme však museli zohľadniť  aj aktuálne cenové a licenčné podmienky ich šíriteľov. 

- Technické možnosti káblovej siete: Pri výbere televíznych staníc a ich počtu sme museli zohľadniť celkovú prenosovú kapacitu, ktorú siete káblovej televízie technicky umožňujú. Tým, že sme vo väčšine sietí priniesli nový vysokorýchlostný internet a zvýšili sme počet staníc šírených v HD kvalite, celkový počet prenášaných TV staníc sa mohol v niektorých lokalitách znížiť. Internet a televízia v káblových sieťach totiž využívajú spoločné frekvenčné pásmo, čo znamená že „viac internetu“ znižuje možný počet prenášaných TV kanálov. Rovnako aj žiadané vysielanie v HD kvalite odoberá vyššiu kapacitu a tiež znižuje celkový možný počet prenášaných TV kanálov. To je všeobecná technická vlastnosť káblovej televízie, ktorá je nezávislá od prevádzkovateľa.

- Nová programová ponuka je tak výsledkom zohľadnenia všetkých týchto kritérií. Veríme, že oceníte výrazne rýchlejší internet, viac HD kanálov a pochopíte aj nutnosť vyradenia niektorých doteraz vysielaných TV staníc. Na druhej strane sme do ponuky niekoľko nových staníc aj pridali a náročným zákazníkom sme priniesli možnosť sledovania doplnkových a prémiových staníc a balíkov, ako aj archívu vysielania najsledovanejších slovenských TV staníc. Uisťujeme Vás, že sa budeme aj v budúcnosti snažiť o to, aby sme Vám priniesli čo najviac atraktívnych staníc aj v HD kvalite za primeranú cenu. Ďakujeme za pochopenie.

 

Naspäť na prehľad informácií o prevzatej sieti Internito / Carisma