Dostupnosť služieb

Archív vybraných informácií, dokumentov a nástrojov IvankaNet

  • WEBMAIL  - rozhranie Roundcube pre používateľov e-mail schránok IvankaNet zriadených do januára 2020
        
  • www.ivankanet.sk - posledné verzie obchodných podmienok, cenníkov a pravidiel ochrany osobnch údajov zaniknutej spoločnosti IvankaNet Home s.r.o.