Ďakujeme za potvrdenie prečítania

  

Vaša reakcia a potvrdenie boli zaznamenané. 

 Počítame teda s Vašou spoluprácou pri modernizácii optickej siete IvankaNet – čiže prijmite zásielku zo zariadením, ktoré Vám v najbližích dňoch doručíme kuriérom, predpripravte si ho a po prerušení funkčnosti doterajšieho internetu v dňoch 13.-14.5.2020 si zapojte nové zariadenie.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

 

Váš Slovanet, pokračovateľ siete IvankaNet.

  

na hlavnú stránku