Ďakujeme za potvrdenie

  

Vaša reakcia a potvrdenie prečítania oznamu boli zaznamenané. 

Počítame teda s Vašou spoluprácou pri modernizácii telekomunikačnej siete IvankaNet podľa informácií alebo inštrukcií zaslaných e-mailom.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

 

Váš Slovanet, pokračovateľ siete IvankaNet.

  

Úvodná stránka IvankaNet

Hlavná stránka Slovanet