Komjatice - ponuka služieb a aktuality

Oznam o prevzatí siete káblovej televízie v Komjaticiach od 1. 3. 2019 a o prechode služieb a zákazníkov  na spoločnosť Slovanet

Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že Káblová televízia Komjatice s.r.o., prevádzkovateľ siete káblovej TV v Komjaticiach, uzavrel partnerskú investičnú zmluvu s celoslovenským telekomunikačným operátorom Slovanet, a. s., na základe ktorej spoločnosť Slovanet preberá od 1. 3. 2019 prevádzku siete a poskytovanie Vašich televíznych služieb. Spoločnosť Slovanet pritom partnersky cez sieť káblovej TV v Komjaticiach už dlhoročne poskytuje internet.

Prvoradým cieľom tejto zmeny je priniesť Vám budúce zlepšovanie káblovej siete, rozvoj televíznych služieb, zrýchlenie internetu a zvyšovanie kvality zákazníckej starostlivosti.

O podrobnostiach Vás koncom februára 2019 informujeme aj listami zaslanými poštou a najdôležitejšie informácie uvádzame aj ne tejto stránke - ako prevezmeme Vašu televíznu službu, nahláste nám opravu zákazníckych údajov, nahláste nám Vaše aktuálne kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail adresu). Oboznámte sa aj s tým, ako sa od marca zmenia Vaše platby (nie cena) za využívané služby. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že uvedené zmeny Vám prinesú vyššiu spokojnosť s využívanými službami a zákazníckou starostlivosťou.

Registrácia aktuálnych zákazníckych kontaktov (elektronická návratka)

Vážení noví alebo aj existujúci zákazníci, pre budúcu komunikáciu, informovanie o novinkách a zmenách si zaregistrujte, opravte alebo doplňte si Vaše aktuálne kontaktné údaje najlepšie priamo tu v elektronickej návratke

 

 

Zmena prevádzkovateľa káblovej TV od marca 2019 pre Vás znamená najmä:

•    Od 1. marca 2019 sa spolu s Vašimi TV službami automaticky stávate zákazníkom spoločnosti Slovanet, a. s. a získavate možnosť využívať výhody z toho vyplývajúce. Aj s Vašimi otázkami a požiadavkami k televízii sa preto už môžete obracať priamo na Slovanet.

•    Využívané služby Vám zostávajú zachované v rovnakej cene, ako ste ich mali doposiaľ. Už v priebehu jari 2019 plánujeme uskutočniť modernizáciu a úplnú digitalizáciu TV a výrazne zrýchliť aj internet. V ďalšej budúcnosti plánujeme rozšírenie televízie o ďalšie desiatky doplnkových a prémiových TV kanálov a možnosť využívania archívu vysielania.

•    K odoberaným TV službám budete dostávať faktúry od spoločnosti Slovanet ako riadny daňový doklad, zmenia sa spôsoby platieb a uhrádzať ich už budete na účet spoločnosti Slovanet. Preto ak ste poplatok za káblovú TV doteraz uhrádzali bankovým trvalým príkazom, neodkladne ho zrušte!

•    Od 1. 3. 2019 budú pre Vašu TV službu platiť Všeobecné podmienky a cenníky služieb spoločnosti Slovanet, ktoré sú verejne dostupné na webstránke www.slovanet.sk/dokumenty a k nahliadnutiu aj v pobočkách Slovanetu. 

•    Podrobnejšie právne informácie o prevzatí prevádzky káblovej siete a o možnosti odstúpenia od zmluvy uvádzame v listoch zaslaných poštou na nám známu adresu (poskytnutú doterajšou Káblovou televíziou Komjatice)

Vitajte v Slovanete / Kontakty a tipy pre Vás 

Srdečne Vás vítame medzi zákazníkmi spoločnosti Slovanet. Dovoľte nám najprv sa predstaviť alebo pripomenúť. Sme jedným z najvýznamnejších celoslovenských telekomunikačných operátorov a poskytujeme služby internetu, televízie a telefonovania už viac ako 70 000 zákazníkom v mnohých mestách a obciach. Na trhu pôsobíme už od roku 1995 a okrem služieb pre domácnosti poskytujeme aj internetové, telefónne, dátové a bezpečnostné služby pre viac ako 12 tisíc firiem a organizácií.  Vo viac ako desiatke obcí a miest – podobne ako to plánujeme aj v Komjaticiach – sme po prevzatí káblových sietí investovali do ich modernizácie a zlepšenia kvality televízie aj internetu.

Naše kontakty pre Vás

Ako zákazník Slovanetu nás v prípade otázok a požiadaviek v súvislosti s televíziou môžete kontaktovať: 

•    Služby zákazníkom (zmeny služieb a zmlúv, zmeny Vašich kontaktných údajov, prechod na elektronické a viacmesačné faktúry, otázky ohľadom vysvetlenia faktúr):
- e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net 
- tel. číslo: (035) 28 28 208 (voľba č. 1) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00

•    Technická podpora (riešenie technických otázok a problémov):
- e-mail: technickapodpora@slovanet.net
- tel. číslo: (035) 28 28 208 (voľba č. 2) – denne v čase od 8:00 do 20:00

•    Fakturačné oddelenie (otázky ohľadom úhrad):
- e-mail: platby@slovanet.net
- tel. číslo: (035) 28 28 208 (voľba č. 5) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00

•    Ponuku služieb, aktuality a odpovede na otázky nájdete odteraz na: www.slovanet.sk/komjatice (adresu webstránky si poznačte)

•    Osobná návšteva: Navštíviť nás môžete prípadne aj osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo sídle Slovanetu. Všetky naše súčasné kontakty sú uvedené na webstránke: www.slovanet.sk/kontakty

 

Dôležité: Skontrolujte si Vaše služby a správne zákaznícke údaje 

Ak ste novým zákazníkom Slovanetu, Vaše základné zákaznícke údaje – meno a adresu (dodaciu adresu služby a korešpondenčnú adresu) – sme dostali z doterajšej evidencie Káblovej televízie Komjatice. Sú uvedené v návratke v zaslanom liste (na str. 3a).
•    Skontrolujte, prosím, či je Vaše meno a adresa v liste uvedená správne a akýkoľvek nesúlad nám, prosím, neodkladne oznámte. Len tak budeme môcť Vaše údaje opraviť a aj faktúru Vám poslať už so správnymi údajmi. Ak potrebujete dostávať faktúru na inú korešpondenčnú adresu, ako je uvedené, rovnako nám to včas oznámte.
•    Podľa inštrukcií v liste skontrolujte aj, či sme správne priradili k Vašej televíznej službe aj internet od Slovanetu (ak nejaký využívate). Akýkoľvek nesúlad nám nahláste, aby sme mohli zabezpečiť nápravu.

•    Doplňte svoje kontakty pre Vaše informovanie - o budúcich zmenách služieb, nových TV staniciach a ďalších novinkách! - Vo Vašej káblovej sieti pripravujeme viaceré zmeny a novinky. Aby ste o nich dostávali informácie, uveďte nám Vaše kontaktné tel. číslo a e-mail. Len tak Vás budeme môcť v prípade zmien služieb, plánovaných prerušení prevádzky alebo iných dôležitých oznamov vopred informovať e-mailom, prípadne SMS správou. Pre ďalšiu komunikáciu s Vami preto potrebujeme, aby ste doplnili alebo aktualizovali Vaše zákaznícke kontaktné údaje. Urobte tak neodkladne, prosím. Ak si čítate túto stránku, tak máte prístup na internet a Vaše kontaktné údaje uveďte najlepšie v sekcii Registrácia aktuálnych zákazníckych kontaktov vyššie na tejto webstránke.

•    Doplnenia a opravy nám môžete nahlásiť aj vyplnením a doručením návratku z listu - prineste ju do kancelárie Káblovej televízie Komjatice (v priestoroch Obecného úradu Komjatice u p. Homolu), kde ju odovzdajte alebo vhoďte priamo do pripravenej urny. Úradné hodiny sú v pracovné dni 08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00, v piatok do 13:30. V priestoroch kancelárie Káblovej televízie Komjatice Vám bude k dispozícii aj možnosť preštudovania si nových Všeobecných podmienok a cenníkov ostatných služieb.

Informácie k budúcim platbám za služby

Doterajšie platby alebo prípadné preplatky/nedoplatky vzťahujúce sa ku dňu 28. 2. 2019 si vyrovnajte, prosím, s doterajším prevádzkovateľom Káblovej televízie Komjatice.


V súvislosti s prechodom Vašich TV služieb a zákazníckej starostlivosti pod Slovanet sa od 1. 3. 2019 zmení aj spôsob obchodnej agendy a úhrad za Vami využívané služby:

•    K odoberaným TV službám od spoločnosti Slovanet budete dostávať faktúry ako riadny daňový doklad a zároveň ako podklad pre úhrady

•    Ak využívate len televíziu, na základe doterajšej zvyklosti platieb za televíziu v Komjaticiach budú Vaše faktúry za televíziu vystavované kvartálne na začiatku príslušného 3-mesačného obdobia. Znamená to, že aj Vaše platby budú kvartálne – prvá bude za mesiace marec až máj 2019.

•    Ak využívate aj internet od Slovantu, faktúra za TV bude spojená s faktúrou za internet. 

•    Prvú novú faktúru dostanete v strede marca. Na faktúre budete mať uvedené aj údaje potrebné k úhradám - čísla účtov Slovanetu. Na faktúre bude uvedený Váš zákaznícky variabilný symbol pre platby a priložený bude aj prehľad možností úhrad a inštrukcie k nim.

•    Navrhujeme Vám zároveň prejsť na elektronické prijímanie faktúr e-mailom. Prvú faktúru Vám všetkým pošleme v papierovej podobe. Ak nepotrebujete dostávať poštou papierové faktúry (ktoré neskôr aj tak vyhodíte), elektronickým prijímaním budete okrem vyššieho komfortu a bezplatnému prístupu k elektronickému archívu šetriť aj prírodu. Pre zmenu faktúr na elektronické alebo na viacmesačné kontaktujte Oddelenie služieb zákazníkom alebo zastúpenie či pobočku Slovanetu

•    Ak ste platby za TV uhrádzali prostredníctvom bankového trvalého príkazu na úhradu, tento príkaz včas zrušte – a to k takému dátumu, aby Vaše marcové a ďalšie úhrady už neodišli na účet predchádzajúceho prevádzkovateľa Káblovej televízie Komjatice. Po prijatí prvej marcovej faktúry od Slovanetu si potom zriaďte podľa nej, prosím, nový trvalý príkaz.

 

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že uvedené zmeny Vám prinesú vyššiu spokojnosť s využívanými službami a zákazníckou starostlivosťou.